Bez frází: Sport je u nás v lidské rovině neprobádaný

Logo Bez frází

Bez frází

5/6/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Bez frází
Bez frází
Logo Bez frází

Bez frází

5/6/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Bez frází je prostor pro vyjádření, který v naší mediální sféře dlouho chyběl. Umožňuje otevřeně, upřímně a do hloubky mluvit o všem – i o tématech, která obvykle bývají tabu. Mnoha čtenářům otevřel oči a třeba jim i pomohl vyrovnat se s vlastními životními problémy. Lidé, kteří za ním stojí, hovoří o svém poslání naprosto jednotným hlasem a mají jasno v tom, jak chtějí změnit způsob, jakým se u nás mluví a píše o sportu.

Sportovce lidi často vnímají jen přes výkon. Čekají od něj, že vyběhne na hřiště a dá gól, něco ubrání, chytne nebo skočí... A nic dalšího je vlastně nezajímá. A i kdyby ano, nebyl tu jeden konkrétní prostor, kde by mohli sportovci vyjádřit své myšlenky týkající se i něčeho jiného než jen samotného sportovního dění. Prostor, kde by mohli do hloubky popsat svoje životní postoje, vyprávět svoje příběhy, sdílet zkušenosti. Sport je u nás v lidské rovině stále hodně neprobádaný. To byl první důvod, proč jsme vytvořili Bez frází.

Se sportovci se totiž člověk snadno identifikuje. Jako dítě měl každý z nás na plakátu Michaela Jordana, Jardu Jágra nebo někoho podobného. Ale víme, co to je za lidi? Známe jejich skutečné dojmy, zážitky, důvody k úspěchu, motivace, strachy a překážky, které museli na pouti k profesnímu úspěchu překonat? Ne tak docela. V klasických médiích nám jen těch pár nejslavnějších občas něco poví, ale k podstatě se skoro nikdy nikdo zvenčí nedostane. Přitom my v Bez frází věříme, že sport je nevyčerpatelná zásoba inspirace, sportovní i lidské obecně. A zdaleka to nemusí být jen o těch pár nejslavnějších jedincích, kteří plní titulní strany časopisů. Jsou tu spousty dalších, kteří mají co říct, a můžou tak pomoci jiným na jejich cestě životem.

My jim dali slovo.

Bez frází

Tvorba příběhů je pestrá a zas a znovu jedinečná činnost. Někdo schválí text svého příběhu, vycházející z dlouhých povídání, napoprvé beze změn. Jindy ho detailně ladíme. Někdy to stojí pár probdělých nocí, ale my jsme rádi, když sportovci o svých příbězích přemýšlejí a záleží jim na nich, takže jim vždycky vycházíme vstříc. My nejsme vidět, jsme jen jejich servis. A příběhům to prospívá. Lidi se nesnaží svůj obraz vylepšit, protože dnes už vědí, co znamená Bez frází a do čeho jdou. Když za nimi přijdeme, aby nám odvyprávěli svůj příběh, srovnají si, co vlastně chtějí říct a jestli to říct vůbec chtějí. Jsou upřímní, jsou to opravdu oni. Nejlepší odměna pro nás je, když pak někdo z jejich známých řekne: „To je, jako bych ho slyšel mluvit.“ 

Vybrané příběhy vyšly také ve dvou knižních svazcích v rozšířené podobě. Cítíme totiž, že jejich síla překračuje hranice internetové publicistiky.

Bez frází

V jednu chvíli jsme si uvědomili, že jsme něco dokázali. Vytvořili jsme prostor pro vyjádření, který tu chyběl, získali jsme důvěru mnoha sportovců a zájem stabilní komunity čtenářů, kteří se na naše stránky opakovaně vracejí. A zároveň jsme pochopili, že abychom dokázali oslovit širší publikum a znásobit přínos toho, o co se snažíme, potřebujeme najít silného partnera. Takového, se kterým budeme věci vidět stejně a který nás podpoří v rozvíjení nových komunikačních kanálů a formátů.

Kromě klasických textových příběhů tak postupně otevíráme víc možností k vyjádření pro osobnosti zapojené do Bez frází. Původní myšlenka podcastových diskusí s názvem Forum Bez frází byla, aby se lidi potkávali nad různými tématy a vzájemně se obohacovali. Máme pocit, že nám v české společnosti obecně chybí schopnost se spolu bavit, zvlášť když má někdo jiný názor. Začali jsme zase sportem, protože to je naše sféra. Český sport má tisíce problémů a my chceme k jednomu stolu přivádět lidi, kteří je budou chtít vyřešit a budou se o nich bavit na rovinu. Nakonec třeba i ti, co spolu nejdřív nesouhlasí, budou mluvit o tom samém, jen z jiného úhlu pohledu.

POHLEDEM NADACE PPF

Prostor pro osobní zpověď

Osobně na všem, co lidé kolem projektu Bez frází dělají, obdivuji pokoru, s jakou sami ustupují do pozadí, aby nabídli maximální prostor pro vyjádření sportovcům. Prostor, jaký tu dlouho chyběl a běžná sportovní publicistika ho ve své zkratkovitosti a zaměření na největší hvězdy nedokázala poskytnout.Věřím, že i díky tomu se jim povedlo oslovit také velkou skupinu čtenářů, pro které není tím hlavním zájmem sport samotný, ale spíš lidské osudy a hloubka jednotlivých příběhů. V mnoha z nich otevřeně zaznívají nejrůznější tabuizovaná témata. Osobní zpovědi pak mohou čtenářům pomoci vyrovnat se s vlastními životními problémy nebo jim dodat odvahu podívat se pravdě do očí. Velmi si cením také nejnovější knihy pro děti, která prostřednictvím vybraných příběhů sportovců ukazuje mladým, že životní cesta, kterou si zvolili nebo jim ji někdo vybral, nemusí být ta jediná možná či správná a že život jim může nachystat nejrůznější překvapení, na která je dobré být připraven. To všechno v kombinaci s životaschopností a kvalitou, které za poměrně krátkou dobu své existence projekt prokázal, jsou pro mě nesporné argumenty pro to, že jeho další rozvoj stojí za to podpořit.

Jana Tomas Sedláčková

Nadace PPF

Druhá podoba Fora Bez frází má širší publikum a propojuje sportovce s „lidmi z kultury“, aby se podělili o zkušenosti ze svých dvou světů. Chceme se umělců zeptat, s jakými sportovci, by si rádi promluvili, a pak je posadíme k jednomu stolu. A naopak. Když se pak spolu sejdou a popovídají si, může to obohatit je i posluchače, který získá pohled ze dvou stran – jak svět umění a showbyznysu vnímá sport a naopak.

Hlavní osobnosti projektu Bez frází: František Prachař, Radim Vrbata, Jana Mansatorová, František Suchan a Karel Nocar

Podpořený projekt

Bez frází: upřímně a pro široké publikum

Tvoříme i besedy s publikem. Ale ne takové, kam přijde slavný sportovec, odvykládá velká slova o tom, jak uspěl, a zase odejde. Chceme lidi zapojit přímo, jako kdyby šli se sportovci, kteří je zajímají, na pivo a prostě si povídali. Zeptej se, na co chceš.

Bez frází

Jsme hrdí na knížku pro děti Bez frází a bez jůtubu, kterou podle našich příběhů napsal Dominik Landsman. Chtěli jsme jim dát formu, která by bavila děti a ukázala jim, že existují lidé, co museli makat, aby se dostali na vrchol, a že jim úspěch nespadl do klína sám. Dominik vymyslel zápletku se dvěma kluky. Koukají na YouTube a paří hry a přitom narážejí na situace, které jim připomenou příběhy sportovců. O těch totiž jednomu z nich vyprávěl táta, který čte Bez frází. Myslíme si, že dětem je potřeba říkat, že tu jsou nějaké vzory – lidi, o kterých možná v životě neslyšeli, protože nemají ani Instagram, ale kteří něco dokázali, protože makali. Věříme, že to v jejich hlavičkách zanechá dobrou stopu.

Bez frází

Ve snaze o lepší a přímější komunikaci s naším publikem hledáme technické řešení, platformu nebo aplikaci, která nám umožní dostávat obsah k lidem rovnou a zároveň budovat určitou komunitu. Ta by do budoucna měla usnadnit komunikaci mezi sportovci, fanoušky a všemi, kdo chtějí inspirovat a nechat se inspirovat. Tak, aby se i technologicky ukotvila už teď do jisté míry fungující komunita.

Rozšiřování nás čeká i v jazykové oblasti. Příběhy, které mají dopad v zahraničí, budeme publikovat také v anglické verzi. Týká se to třeba českých hokejistů v NHL nebo fotbalistů z Anglie, u kterých předpokládáme, že budou zajímat i fanoušky mimo Česko.

Naše úloha je totiž taky ukazovat světu, že v Česku jsou borci.