Nadace PPF

O nadaci

Nadace PPF byla založena na podzim roku 2019 s cílem pomáhat těm, kteří svůj talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu.

Celkový pohled na obnovený poutní areál v Horní Polici.

Naše hodnoty

Nadace PPF usiluje o rozvoj české občanské společnosti s důrazem na konzervativní hodnoty a svobodu, projekty zaměřené na pluralitu názorů a respekt k ostatním, rovné příležitosti a posílení české stopy ve světě. K podporovaným oblastem bude vedle vědy a vzdělávání, umění a sociálních témat patřit i komunitní rozvoj, sportovní aktivity dětí a mladých či péče o české kulturní dědictví.

Nadace PPF

Naše přesvědčení

Každý by měl přijmout svůj díl zodpovědnosti za svět kolem sebe. Malá země, jako je Česko, potřebuje každý talent, který je ochoten tvrdě pracovat na svém snu, vyrůst a vykročit do světa. Jejich cestě je třeba pomáhat, protože s jejich sny a prací rostou a sílí i mnozí další.

Cirk La Putyka

Naše poslání

Děláme dobré projekty ještě lepšími. Podporujeme české projekty, které svou myšlenkou, aktivitami a dopadem překračují české hranice, přinášejí hodnotu a příležitosti i ostatním. Podporujeme ty, kteří vyvážejí český talent do zahraničí, i ty, kteří do Čech přinášejí inspiraci ze světa a mezinárodní kontext. Vyhledáváme výjimečné osobnosti, aby s podporou PPF mohly realizovat své vize a jít ostatním příkladem.

Naše kořeny – PPF

Naše kořeny

Jsme PPF. Česká a zároveň světová firma. Velká a svým způsobem i malá. Tradiční, ale inovativní. Profesionální a svobodomyslná. Pokorná a sebevědomá. Našli jsme svoji cestu do světa. Na všechny světové strany. A vždy se vraceli domů. Zažili jsme výstupy, vzestupy, ale i pády. Nejvíc nás ale naučila cesta samotná. A naše zkušenosti i cesta mohou sloužit druhým. Pořád máme co zlepšovat. Ale na základních principech chceme stavět dál.

Lidé v Nadaci PPF

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost nadace a rozhoduje o všech záležitostech nadace v souladu s jejím statutem a občanským zákoníkem.

Kateřina Jirásková

předsedkyně správní rady

Kateřina Jirásková

Katka se narodila v roce 1974 a od té doby se řídí známým heslem „co tě nezabije, to tě posílí“. Nesnáší plýtvání – talentem, prací, časem, financemi, slovy nebo důvěrou druhých – a na lidech oceňuje pracovitost, integritu, energii a nápady „outside the box“. Dlouhodobě se snaží skloubit svoji intuici a ženskost s tím nejvyšším byznysem, což je někdy složité, jindy jí to naopak dává možnost nových, originální pohledů a citlivých rozhodnutí.

Největší ztráta je promrhat jeden jediný talent, který mohl násobně pomoci dalším.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a svým životním krédem se řídila i při výběru prvního zaměstnání, když si zvolila ryze mužskou profesi a nastoupila jako obchodnice s cennými papíry do společnosti Conseq. V roce 2000 přijala výzvu skupiny PPF, kde začala působit jako manažerka portfolia. Našla zde tu správnou energii, které zůstala věrná dodnes. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management a měla na starosti investiční portfolio, které patří mezi největší ve střední a východní Evropě. V lednu 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF, zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a je také členkou představenstva PPF Financial Holdings B.V.

Katka je máma dvou synů, díky kterým se denně učí plynule přecházet mezi dvěma rolemi: dávat lásku a pečující podporu třem klukům doma, kteří jsou pro ni v životě tím nejdůležitějším, i šéfovat v práci.

Věří poslání Nadace PPF, protože říká, že když se člověk nestará o svůj domovský přístav, tak se nemá z plavby kam vrátit.

Sabina Petrová

koordinátorka Nadace PPF

Sabina Petrová

Sabina se narodila v roce 1970 a celý život ji provází touha po spravedlnosti a poznání nepoznaného. Věří, že vše, co se nám děje, má nějaký smysl a že každý překonaný problém nás vlastně posouvá ke šťastnějšímu životu.

Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu.

Procestovala i pracovně kus světa a je za tuto zkušenost vděčná. V profesním životě prošla mnoha obory, aby zjistila, co by ji pracovně naplňovalo. Smysluplná, akční a pestrá práce. V Nadaci PPF, kam nastoupila hned po jejím založení, se jí podařilo skloubit vše dohromady.

Svůj volný čas věnuje svým dvěma synům a manželovi, kteří jsou pro ni největší životní oporou.

Jana Sedláčková

členka správní rady

Jana Tomas Sedláčková

Jana se narodila v roce 1979 a jejím hlavním motorem od dětství byla empatie a zájem o lidi. Věří, že společný zájem existuje bez ohledu na odlišnou životní, politickou nebo společenskou škatulku.

Když něčemu věříte, máte jít příkladem.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze.

Po studiu se věnovala produkci, která jí umožnila seznámit se s různými prostředími a hlavně mnoha lidmi. Do byznysu vstoupila přes marketing jako vedoucí komunikace ve společnosti ČEZ Prodej. V roce 2008 nastoupila do PPF a řídila marketing, pak spoluvedla týdeník Euro. Posledních 7 let řídila dceřinou firmu PPF Public Picture and Marketing a.s.,je členkou dozorčí rady PPF Art a je zodpovědná za neziskové aktivity skupiny PPF.

Svoji energii neúnavně věnuje v práci i v soukromí propojování světů, lidí a zájmů. Jana má milujícího velkorysého muže, se kterým má dvě malé děti. Volný čas tráví ráda ve společnosti svých přátel.

Nadace PPF ji naplňuje, protože sdílí víru ve společný zájem a drží se zásady, že svět není černobílý.

Výroční zpráva Nadace PPF za rok 2022
Výroční zpráva Nadace PPF za rok 2021
Výroční zpráva Nadace PPF za rok 2020