Nadace PPF

Kontakt

Ozvěte se nám. Těšíme se na vaše nápady, podněty, návrhy a především na případnou spolupráci na projektech, které mění svět k lepšímu.

Pohled na pražské sídlo Nadace PPF – budovu PPF Gate.

Nadace PPF

Evropská 2690/17
P.O. Box 177
160 00 Praha 6
Česká republika
IČO: 08547645
zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1752

T: +420 224 174 673
E:  info@nadaceppf.cz
www.nadaceppf.cz

Sabina Petrová

koordinátorka Nadace PPF

Sabina Petrová