Nadace PPF

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů návštěvníků, obchodních partnerů, zákazníků a klientů probíhá vždy v souladu platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Budete-li mít zájem o více informací týkajících se zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@nadaceppf.cz.

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

  1. Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů, tak máte právo tento souhlas odvolat ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR;
  2. Právo na informace ve smyslu čl. 13-14 GDPR;
  3. Právo na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR;
  4. Právo na opravu ve smyslu čl. 16 GDPR;
  5. Právo na výmaz ve smyslu čl. 17 GDPR;
  6. Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR;
  7. Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR;
  8. Právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR;
  9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobní údaje zájemců o zaměstnání

Máte-li zájem o zaměstnání v Nadaci PPF a hodláte-li v této souvislosti poskytnout své osobní údaje, využijte, prosím, rozhraní k tomu určené na webových stránkách www.ppf.eu a věnujte, prosím, náležitou pozornost informacím o ochraně Vašich osobních údajů, které jsou zde uvedeny.