Nadace PPF

Přihlášení projektu

Něco už jste dokázali a rádi byste se posunuli dál? Pošlete nám žádost o podporu. Neznamená to žádné složité vyplňování formulářů – prostě svými slovy popíšete, co děláte a proč by nás to mělo zajímat.

Jaké projekty podporujeme

Základní parametry výběru projektů

 • formou grantů podporujeme ty, kteří svoje první kroky už udělali a přijali osobní zodpovědnost za svět kolem sebe
 • vybíráme projekty, které už jsou dobré, aby se staly ještě lepšími, úspěšnějšími, světovějšími a díky naší podpoře měly co největší pozitivní dopad na společnost
 • preferujeme takové projekty, které pomáhají druhým a rozvíjejí spolupráci, vzájemný respekt, otevřenost a sebedůvěru
 • program stojí na myšlence osobní zodpovědnosti, a proto je koncipován na principu spoluúčasti
 • nadace podporuje projekty, které mají konkrétní dopad na českou společnost
 • nadace není zaměřena na projekty z oblasti sociální pomoci a individuální charity

Definice žadatele

 • fyzická nebo právnická osoba registrovaná v ČR (primárně zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti)
 • příjemcem může být i obchodní společnost, která však potom nese daňové dopady spojené s přijetím daru – nadačního příspěvku

Jak žádat o podporu

Žádost musí obsahovat

 • základní informace o žadateli
 • základní popis projektu, jeho východiska a cíle
 • definici cílové skupiny, pro kterou je primárně určen
 • časový harmonogram přípravy a realizace projektu
 • celkový rozpočet se základním členěním nákladů a jejich časové rozlišení
 • strukturu plánovaného financování
 • odbornou či institucionální záštitu nebo doporučení

Jak má žádost vypadat

 • žádost nemá žádnou formalizovanou podobu
 • není definován limit pro minimální ani maximální požadovanou částku ani maximální podíl příspěvku na financování projektu

Jak se žádost podává

 • žádost se podává prostřednictvím e-mailové adresy info@nadaceppf.cz nebo prostřednictvím člena správní rady

 • žadatel dostane do čtyř týdnů od podání žádosti informaci o tom, zda jeho žádost byla přijata k posouzení, a informace o dalším postupu