Nadace PPF

Nadace PPF zveřejnila výroční zprávu za rok 2020

30/6/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vytisknout
Kopírovat odkaz

Loňský rok byl mimořádně náročný pro všechny. Pro nadaci byl navíc prvním celým rokem existence a hned na začátku tak před nás postavil nečekané výzvy. Děkujeme za důvěru všem společnostem ze skupiny PPF, které vkládají do nadace své prostředky na podporu neziskových projektů, i všem našim spolupracujícím partnerům.

Nadace PPF byla formálně založena na podzim roku 2019 s cílem pomáhat těm, kteří svůj talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu. Rok 2020 byl pro Nadaci PPF tedy rokem startovacím. Navázali jsme spolupráci s prvními partnery, ale současně jsme také ad hoc reagovali na aktuální potřeby způsobené pandemií covidu, tedy částečně mimo hlavní zaměření nadace. Pomáhali jsme zkrátka tam, kde bylo v daný okamžik nejvíce třeba. Celkem jsme za uplynulý rok rozdělili více než 70 000 000 korun na 20 projektů.

Stáhněte si výroční zprávu ve formátu PDF