Nadace PPF loni podpořila 31 projektů částkou přes 55 milionů korun

20/7/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Výroční zpráva Nadace PPF za rok 2021
Výroční zpráva Nadace PPF za rok 2021
Vytisknout
Kopírovat odkaz

Nadace PPF má za sebou druhý celý rok svého plnohodnotného fungování. S radostí sledujeme, jak poslání, které jsme si definovali při jejím založení před více než třemi lety, přináší hmatatelné výsledky. I v roce 2021 pomáhala úspěšným, ambiciózním českým projektům, aby dosáhly nejvyšší kvality, mohly se dále rozvíjet a obstály i v mezinárodním srovnání. Podrobnosti o rozdělení darů a další informace o fungování Nadace v loňském roce najdete v její nové výroční zprávě.

„V České republice máme mnoho výjimečných a talentovaných osobností, které mají odhodlání jít za svými sny a vizemi. Mezinárodní přesah a úspěchy jejich projektů jsou inspirací, ze které může naše země čerpat. Stejně tak si podle nás zaslouží podpořit projekty, které světový kontext přinášejí do Čech. Obě tyto kvality vnímáme jako velice hodnotné a našim projektům je s radostí pomáháme rozvíjet,“ říká za Nadaci Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady.

Podpořili jsme projekty ze tří oblastí

podporujících otevřenou, zdravou a svobodnou českou společnost

14

projektů

z oblasti kultury

13

projektů

ze sféry sportu

4

projekty

K podpoře projektů přistupujeme s velkým respektem. Nenabízíme jim jen finanční dar, ale v mnoha z nich jsme i aktivním partnerem, takže vznikají ve vzájemné důvěře a otevřenosti. V roce 2021 jsme od společností ze skupiny PPF získali finanční dary ve výši 100 milionů korun, díky kterým jsme mohli jménem PPF poskytnout více než 55 milionů korun jednatřiceti projektům.

Stáhněte si výroční zprávu ve formátu PDF