Skupina PPF a Nadace The Kellner Family Foundation poskytnou dar 100 milionů korun na vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny

6/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Hlavní vchod do budovy PPF Gate
Hlavní vchod do budovy PPF Gate
Vytisknout
Kopírovat odkaz

Skupina PPF, prostřednictvím Nadace PPF, a rodinná nadace manželů Kellnerových podepisují s ministrem školství Petrem Gazdíkem memorandum o poskytnutí společného daru na podporu vzdělávání a začlenění občanů Ukrajiny do společnosti.

Nadace PPF i Nadace The Kellner Family Foundation si uvědomují potřebu urgentní péče o děti uprchlíků přicházejících z Ukrajiny, postižené válkou, a důležitost kontinuity jejich vzdělávání. Zástupci obou nadací proto s ministrem školství Petrem Gazdíkem podepisují memorandum o poskytnutí daru v celkové výši až 100 milionů korun, jehož využití v oblasti vzdělávání a školských služeb bude rozděleno do tří fází.

První fáze spočívá především v prvotní adaptaci a jejím cílem je zajištění okamžité pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicestovali do České republiky, zejména dětem, které byly vystaveny traumatizujícím událostem a je nutné u nich obnovit základní pocit bezpečí, zajistit jejich duševní pohodu a zdraví. Druhá fáze cílí na efektivní podporu začlenění dětí do školního kolektivu, jejich zapojení do volnočasových aktivit a odbourávání jazykové bariéry. Třetí fáze se zaměří na dlouhodobější podporu občanů Ukrajiny při vzdělávání v České republice.
 
Zajištění efektivní pomoci občanům Ukrajiny na území České republiky bude mít na starost společný projektový tým, na jehož vzniku se všechny tři strany dohodly. Vzhledem k tomu, že příchod ukrajinských občanů do České republiky stále pokračuje a v tuto chvíli nelze předvídat vývoj situace, bude tým průběžně vyhodnocovat aktuální situaci a navrhovat konkrétní vhodné způsoby, jak poskytnuté finanční prostředky účelně využít. Po zpracování analýzy potřeb a právní dokumentace bude upřesněno, jakým způsobem a prostřednictvím jakých platforem bude finanční pomoc z tohoto programu realizována.

Rozcestník MŠMT pro metodickou podporu v době válečného konfliktu na Ukrajině

Podporou vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny usiluje skupina PPF o naplnění svého předsevzetí pomáhat cíleně, významným způsobem a dlouhodobě tam, kde je to třeba. Pevně doufáme, že boje na Ukrajině a s nimi spojené ztráty na lidských životech, které jsou důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska, budou co nejdříve ukončeny.