Výstava Nekonečné vesmíry – České hry a jejich globální úspěch

Logo výstavy Nekonečné vesmíry

Nekonečné vesmíry

6/12/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Výstava českého gamingu Nekonečné vesmíry – České hry a jejich globální úspěch
Výstava českého gamingu Nekonečné vesmíry – České hry a jejich globální úspěch
Logo výstavy Nekonečné vesmíry

Nekonečné vesmíry

6/12/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Čeští tvůrci digitálních her si už nějaký čas získávají ve světě uznání díky své vynalézavosti, kreativitě i technické odbornosti. A také díky tomu, že do oboru vnesli nové impulzy a definovali nové herní žánry. Výstavní projekt, který plánuje v následujících dvou letech prezentovat současný český gaming v zahraničí, představí Česko jako významného hráče na tomto poli ve světovém měřítku.

Příjemce daru

Česká centra

Datum podpory

říjen 2023

Proč podporujeme

  • projekt v zahraničí uceleně představí oblast designu a vývoje českých her – sféru, ve které se potkává umělecký a technický talent českých tvůrců
  • český gaming má už teď ve světě velký ohlas a dosáhl mnoha úspěchů, v takto komplexní podobě se s ním ale zahraniční publikum bude moci seznámit poprvé
  • současné české hry často navazují na silnou tradici české autorské animace, tedy oblast, kterou Nadace PPF systematicky podporuje (festival Anifilm, výstava Světy české animace)
  • projekt vytvoří příležitosti pro mezinárodní networking, spolupráci a mobilitu

O projektu

České hry se dlouhodobě těší světovému uznání. Pravidelně získávají mezinárodní pozornost a ocenění dı́ky kreativnímu zpracování, inspirativnímu obsahu i svým uměleckým a vzdělávacím kvalitám. Navazují na silnou tradici české autorské animace, vynikají výraznou originální hudbou a zvukem, zpracovánı́m netradičních námětů či příběhů i ochotou otevírat diskuzi o společenských tématech. 

Hry jsou progresivní médium, které v Česku roste velmi sebejistě a se světovými parametry. V České republice působí přes 130 subjektů zabývajících se jejich tvorbou a vývojem, přičemž dohromady zaměstnávají více než 2 000 lidı́. Český gaming patří mezi zdravě dravá kreativní odvětví a jeho obrat převyšuje 7 miliard korun ročně. Poptávka po kvalifikovaných odbornících s velmi specifickým zaměřením vedla k otevřenı́ tuzemských specializovaných oborů zacílených na design i vývoj her. Vznikají také soukromé školy, inkubátory a akcelerátory. 

Výstavní projekt iniciovaný Českými centry představí zahraničnímu publiku současnou českou hru v komplexním pohledu – nejen prostřednictvím koncových výstupů, tedy konkrétních her. Návštěvníci výstavy se mohou těšit, že se seznámí také s celým tvůrčím procesem, přičemž kurátoři akcentují vybrané prvky, které definujı́ jednotlivá herní studia a jejich přístup ke zpracovaným tématům či problematice, popřípadě další napojení na uměleckou či vzdělávací sféru. Při výběru her pak posuzují zejména jejich audiovizuální kvality, interaktivitu, vztah k české kultuře, historii a společnosti či vzdělávací aspekt. Projekt chce také nabídnout možnosti a příležitosti pro mezinárodní networking, spolupráci a mobilitu.

České publikum si výstavu bude moci poprvé prohlédnout 8. a 9. prosince 2023 na konferenci Game Developers Session v Kongresovém centru Praha. V následujících dvou letech pak expozice zavítá do několika Českých center po celém světě.