Anifilm 2023: podpora české autorské animované tvorby

Anifilm 2024 logo

Anifilm

1/3/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Animovaný film Deniska umřela
Animovaný film Deniska umřela
Anifilm 2024 logo

Anifilm

1/3/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Už druhý ročník mezinárodního festivalu animovaného filmu letos proběhne pod patronátem Nadace PPF. Anifilm je nejen přehlídkou českého talentu, ale také událostí, na které se čeští tvůrci setkávají s těmi zahraničními a která každoročně potvrzuje, že na světové mapě animované tvorby má Česká republika své pevné místo.

Příjemce daru

Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu

Datum podpory

leden 2023

Proč podporujeme

  • Anifilm dlouhodobě reprezentuje a propaguje český talent ve světovém kontextu
  • je jedinečnou platformou pro sdílení expertízy a zkušeností v oblasti animace pro střední a východní Evropu, a představuje tak nezastupitelný prostor pro navazování mezinárodní spolupráce 
  • festival buduje zájem a podněcuje kreativitu u dětí prostřednictvím intenzivně se rozvíjející dětské sekce
  • letos poprvé udílený Grant českého obzoru za podpory Nadace PPF poskytne finanční prostředky na výrobu české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby
Banner festivalu animovaného filmu Anifilm 2023

O projektu

Festival animovaného filmu Anifilm má za sebou bohatou, více než dvacetiletou historii. Sleduje a představuje aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje rozpracované či zcela nové animační projekty, jejich tvůrce, producenty i distributory. Poskytuje prostor pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktů mezi filmovými profesionály z celého světa. Je určen tvůrcům, studentům, pedagogům, filmovým teoretikům a všem fanouškům animované tvorby, včetně dětí. Zároveň dlouhodobě reprezentuje a propaguje Českou republiku a český talent ve světovém kontextu.

Větší část historie festivalu je spojena s jihočeskou Třeboní. V roce 2020 se Anifilm přestěhoval do Liberce, což mu umožnilo dále růst a navazovat nové spolupráce. Přes pandemická opatření posledních let se organizátorům podařilo všechny ročníky uspořádat jako skutečná setkání, tedy nikoli jen on-line. Loni se festivalu zúčastnilo asi 30 000 návštěvníků a přes 1000 hostů a jeho rozsah i široký záběr programu zůstaly zachované mimo jiné díky podpoře Nadace PPF. 

S Anifilmem jsme se rozhodli spolupracovat i letos a opět tak pomoci festivalu připravit kvalitní mezinárodní program s účastí českých a zahraničních filmových profesionálů, s přednáškami a workshopy i mezinárodní filmovou soutěží.

Díky nadační podpoře se mohou vybraní hosté, filmaři a děti účastnit jednotlivých programů zdarma. Ostatní návštěvníci festivalu pak platí minimální poplatky a vstupné. Poskytnuté prostředky tedy plynou jak na podporu profesionálů, tak na výchovu diváků, včetně dětí, kteří se zdokonalují ve výtvarné a animační gramotnosti například i v rámci dílen animace. 

Festival se letos bude konat ve dnech 2.–7. května a jeho součástí bude také vyhlášení vítěze či vítězů veřejné soutěže o Grant českého obzoru za podpory Nadace PPF. Jejím cílem je umožnit vynikajícím českým tvůrcům animovaného filmu věnovat se autorské tvorbě i poté, co dostudují. Uchazeči mohli své projekty přihlásit do konce roku 2022 a sešlo se jich celkem dvacet. Ty z nich, které projdou předvýběrem, jejich tvůrci na festivalu osobně představí odborné porotě. Celková hodnota poskytovaného grantu je 1 000 000 Kč, přičemž porota může částku rozdělit mezi více projektů. Grant doplňuje už udělovanou Cenu Nadace PPF za nejlepší český krátký a celovečerní film, jednu z kategorií festivalové sekce Český obzor.

Věříme v český talent a jsme přesvědčeni, že právě naše animovaná tvorba, kterou obdivuje celý svět, je jednou z jeho nejlepších ukázek. Proto po výstavě Světy české animace podporujeme už druhý ročník festivalu Anifilm.

Venkovní projekce na nám. Dr. E. Beneše v Liberci v rámci festivalu Anifilm 2022

Z médií