Rok robota: socha Jaroslava Róny a představení divadla Laterna magika na Expo 2020

Logo Robot na Expo 2020

Robot na Expo 2020

11/7/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Marek Vocel a Jaroslav Róna stojí za sochou Victoria robotorum – Vítězství robotů
Marek Vocel a Jaroslav Róna stojí za sochou Victoria robotorum – Vítězství robotů
Logo Robot na Expo 2020

Robot na Expo 2020

11/7/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Slovo „robot“ je jedním z mála, které dala čeština cizím jazykům. Pochází z divadelní hry Karla Čapka R. U. R., která letos slaví sté výročí od prvního uvedení. V době masivního rozvoje umělé inteligence je na místě tohle jubileum světu připomenout.

Příjemce daru

MVP events

Datum podpory

červen 2021

Proč podporujeme

  • Jaroslav Róna je už mnoho let jedním z nejvýraznějších českých umělců a Laterna magika je českým unikátem – prvním multimediálním divadlem na světě
  • jejich prezentaci na světové výstavě v Dubaji vnímáme v pozitivním slova smyslu jako „vývoz“ českého umění a zdůraznění české stopy ve světě
  • témata umělé inteligence, technologií a automatizace jsou celosvětově čím dál významnější, proto bychom na vznik a myšlenkové pozadí Čapkova slova „robot“ neměli zapomínat

O projektu

Postava robota jako hlavní téma spojuje dvě jinak velmi vzdálená umělecká díla: sochu Victoria robotorum – Vítězství robotů akademického sochaře Jaroslava Róny a představení souboru Laterna magika Robot Radius. Shodou okolností se obě potkala v pražské galerii DOX a přilehlém multifunkčním prostoru DOX+. První totiž zastupuje Jaroslava Rónu, druhý zase bude využívat Laterna magika pro zkoušky představení. Obě linie se propojily u producenta Marka Vocela, jehož společnost MVP events (člen eventové skupiny Permanent Gig) je s DOX+ úzce spjata. A byl to právě on, kdo se rozhodl oběma dílům pomoci v cestě na světovou výstavu v Dubaji, protože věřil, že na ni patří. Zvlášť když se všechny linky protnuly právě v „roce robota“, přesně sto let od vzniku slova, které z češtiny přejal celý svět.

Socha Jaroslava Róny Victoria robotorum – Vítězství robotů vznikla jako hořce sarkastické podobenství, pomník vítězství techniky nad člověkem. V podobě robota, který ve vítězném gestu zvedá nad hlavu lidskou lebku, představuje varování lidské rase před sebezničením a zároveň připomíná monumentální archeologické památky zaniklých civilizací, před kterými se člověk v obdivu a s mrazením v zádech sklání. Model sochy vznikl v roce 2017. V té době pro ni také v kamenolomu Ruprechtice v Liberci vytěžili 33tunový blok velmi kvalitní žuly. Kamenické práce trvaly čtyři roky a socha byla dokončena letos v zimě. Její rozměry jsou monumentální: tělo měří na výšku 425 cm, i s podstavcem je ještě o 40 cm vyšší. Celkem váží 16 tun. Její cesta do Dubaje, kde ji podle očekávání může vidět až 30 milionů návštěvníků, tak sama o sobě představuje velké dobrodružství.

Laterna magika, která okouzlila svět inovativní divadelní produkcí už na světové výstavě v roce 1958 v Bruselu, připravila pro Expo 2020 v Dubaji premiéru hry Robot Radius. Prostřednictvím titulní postavy robota Radia odkazuje inscenace na Čapkovu hru Rossumovi Univerzální Roboti a znovu vnáší do současného technologického světa téma soužití a potenciálního sváru člověka a jeho inteligentních výtvorů. Spojí se v ní dva mimořádní autoři, kteří ovládají řeč beze slov – mim Radim Vizváry a hudebník Michal Pavlíček. Držitel ceny Thálie a světově uznávaný herec Radim Vizváry v sólovém vystoupení oblékne citlivě upravený osud robota Radia a také speciální oděv vyvinutý pro toto představení ve spolupráci se scénografem Františkem Pecháčkem. Díky digitální technologii, která snímá pohyby a v reálném čase generuje jejich virtuální variace, se tak mim-robot dokáže přímo na jevišti měnit či znásobovat. Toto hi-tech pojetí stírá hranici mezi přetechnizovanou lidskou civilizací a světem humanoidních robotů a trochu děsí. Jeho působivost umocňuje sólová hra kytarového mága Michala Pavlíčka, který si nechal pro novátorské představení vyrobit speciální zvukové efekty měnící jeho hudební projev v lavinu robotických hlasů nebo pláč lidské duše. Představení po premiéře na světové výstavě samozřejmě dostane prostor i na českém jevišti.

Další subjekty podílející se na projektu

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO: realizace účasti, expozice a programu České republiky na EXPO 2020

Centrum současného umění DOX: zapůjčitel sochy Victoria robotorum – Vítězství robotů

MVP events (člen eventové skupiny Permanent Gig): producent a realizátor projektu Robot na Expo 2020, zajištění partnerství, koprodukce, sponzoring