Nepanikař: další vývoj aplikace pro psychologickou první pomoc ve spolupráci s Česko.Digital

Logo aplikace pro psychologickou první pomoc Nepanikař

Nepanikař

16/1/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Nepanikař: nový design aplikace pro psychologickou první pomoc
Nepanikař: nový design aplikace pro psychologickou první pomoc
Logo aplikace pro psychologickou první pomoc Nepanikař

Nepanikař

16/1/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Aplikaci Nepanikař, která zvyšuje dostupnost psychologické první pomoci, jsme podpořili v roce 2021. Teď přichází s novým designem a rozšířením funkcí, na němž se podílel tým dobrovolníků z komunity Česko.Digital, kterou také podporuje Nadace PPF.

Příjemce daru

Nepanikař

Datum podpory

srpen 2022

Proč podporujeme

  • v českém prostředí unikátní služba, která přináší přístup k rychlé pomoci lidem s duševními obtížemi
  • projekt vznikl jako vlastní dobrovolnická iniciativa studentů, kteří ho dotáhli bez větších předchozích zkušeností, a jejich aplikace je pozitivně přijímána jak uživateli, tak i odbornou veřejností
  • projekt podporuje komunikaci často tabuizovaných témat spojených s duševním zdravím
  • aplikace měla být českou paralelou obdobných cizojazyčných nástrojů, ale nakonec je dnes sama dostupná v 11 dalších jazycích a díky tomu už si ji stáhlo více než 420 000 lidí z celého světa
  • kromě aplikace provozuje Nepanikař také on-line poradnu pro krizovou intervenci, pořádá workshopy pro školy a firmy a sdružuje kontakty na odborníky a instituce v oblasti péče o psychické zdraví

O projektu

Mobilní aplikace pro rychlou psychologickou první pomoc v krizových situacích existují ve světě už dlouho. Až do roku 2019 ale nebyla žádná dostupná v češtině. Na tento problém narazila jednadvacetiletá studentka biomedicínské techniky a bioinformatiky Veronika Kamenská, která se sama potýkala s těžkostmi spojenými s duševním onemocněním. Zjistila, že v krizové situaci není schopná ovládat aplikaci v angličtině. Rozhodla se proto vytvořit vlastní aplikaci českou. Pomohli jí s tím kamarádi a spolužák z vysoké školy, všichni čistě dobrovolně a ve volném čase. Na vývoji spolupracovali s řadou odborníků z oblastí psychologie, psychiatrie i psychoterapie. Aplikace nabízí okamžitou pomoc při depresi, úzkostech a panice, sklonech k sebepoškozování, myšlenkách na sebevraždu a poruchách příjmu potravy. V rámci jednotlivých témat obsahuje praktické tipy a cvičení, ale také kontakty na odbornou pomoc. Díky překladům do dalších jedenácti jazyků dnes aplikaci využívá přes 420 000 uživatelů ze 180 zemí světa.

Cílem redesignu, který aplikace představila v polovině ledna, bylo zlepšit uživatelskou přívětivost a nastavit nový vizuální styl, který bude rezonovat u dospívajících a mladých lidí. Nový design zachovává původní rozvržení, aby nepředstavoval překážku pro stávající uživatele, ale je přívětivější, modernější a hlavně přístupnější. Nepanikař také spustí nové funkce a uživatelé budou mít možnost vyzkoušet nová cvičení nebo podrobněji sledovat vývoj vlastních záznamů (např. nálad).

Za návrhem a vývojem nového designu stojí Česko.Digital – komunita expertních dobrovolníků, kteří pomáhají neziskovým organizacím s rozvojem digitálních projektů. Také Česko.Digital už druhým rokem podporuje Nadace PPF. 

V průběhu své existence Nepanikař neskončilo jen u aplikace a reagovalo na znepokojující stav dostupnosti psychické pomoci v České republice. Výskyt duševních onemocnění u mladých lidí je vysoký, a přestože nejsou k dispozici exaktní data u dětí, odhaduje se, že hodnoty jsou alarmující. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se s duševními obtížemi potýká každé sedmé dítě a dospívající, nicméně reálná čísla mohou být ještě vyšší. V českém prostředí situaci navíc komplikuje špatná dostupnost odborné péče: čekací doby u psychologů a psychiatrů běžně dosahují až půl roku. Přede dvěma lety proto Nepanikař spustilo prostřednictvím svého webu on-line poradnu, kde krizoví interventi poskytují anonymní a bezplatnou podporu v otázkách duševního zdraví nebo v náročných životních situacích. Od svého vzniku zpracovala poradna přes 10 000 chatů a e-mailů. Přibližně 20 % se týkalo sebevražedných tendencí a až 300 klientů bylo v akutním ohrožení života. V těchto případech krizoví interventi dokázali zajistit okamžitou záchrannou pomoc. 

Fungování poradny zajišťují dobrovolníci s odborným výcvikem a jejich zapojením projekt získává další rozměr, když napomáhá i rozvoji odborníků, kteří tu získávají zkušenosti z praxe. Součástí nadační podpory byla od počátku kromě zdokonalování aplikace také úhrada nákladů spojených se vzděláváním poradců a jejich mentoringem.

Tým kolem aplikace se věnuje také destigmatizaci tabuizovaných témat duševního zdraví a onemocnění na sociálních sítích, zabývá se pořádáním workshopů ve školách a firmách.

O potřebě a užitečnosti činností Nepanikař svědčí kromě rostoucího počtu uživatelů také uznání odborné veřejnosti. Zmínit můžeme například získání Ceny SDGs, Czech Digi@Med award nebo nominaci v Křišťálové lupě.