Nepanikař: aplikace pro psychologickou první pomoc

Logo aplikace pro psychologickou první pomoc Nepanikař

Nepanikař

31/12/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Veronika Kamenská a její projekt psychologické první pomoci Nepanikař
Veronika Kamenská a její projekt psychologické první pomoci Nepanikař
Logo aplikace pro psychologickou první pomoc Nepanikař

Nepanikař

31/12/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz

První českou mobilní aplikaci pro rychlou psychologickou pomoc v krizových situacích vytvořila jednadvacetiletá studentka Veronika Kamenská, když zjistila, že podobný nástroj u nás chybí. Dnes její aplikace pomáhá ve sto šedesáti zemích světa.

Příjemce daru

Nepanikař

Datum podpory

leden 2021

Proč podporujeme

  • v českém prostředí unikátní služba, která výrazně usnadňuje přístup k rychlé pomoci lidem s duševními obtížemi
  • projekt vznikl jako vlastní dobrovolnická iniciativa studentů, kteří ho dotáhli bez větších předchozích zkušeností, a jejich aplikace je pozitivně přijímána jak uživateli, tak i odbornou veřejností
  • projekt podporuje komunikaci často tabuizovaných témat spojených s duševním zdravím
  • aplikace měla být českou paralelou obdobných cizojazyčných nástrojů, ale nakonec byla sama přeložena do dalších devíti jazyků a díky tomu pomáhá více než 170 000 lidí ve sto šedesáti zemích světa

Popis projektu

Mobilní aplikace pro rychlou psychologickou první pomoc v krizových situacích existují ve světě už dlouho. Až do roku 2019 ale nebyla žádná dostupná v češtině. Na tento problém narazila jednadvacetiletá studentka biomedicínské techniky a bioinformatiky Veronika Kamenská, která se sama potýkala s těžkostmi spojenými s duševním onemocněním.

Zjistila, že v krizové situaci není schopná ovládat aplikaci v angličtině. Rozhodla se proto vytvořit vlastní aplikaci českou. Pomohli jí s tím kamarádi a spolužák z vysoké školy, všichni čistě dobrovolně a ve volném čase. Na vývoji spolupracovali s řadou odborníků z oblastí psychologie, psychiatrie i psychoterapie. Aplikace nabízí okamžitou pomoc při depresi, úzkostech, sklonech k sebepoškozování, myšlenkách na sebevraždu a poruchách příjmu potravy. Dosud si ji stáhlo téměř 90 000 uživatelů v České republice a je přeložena do dalších devíti jazyků. Díky tomu pomáhá více než 170 000 lidí ve sto šedesáti zemích světa, z nichž 65 % tvoří mladí ve věku od 14 do 24 let.

Tým kolem aplikace se následně začal věnovat také destigmatizaci tabuizovaných témat duševního zdraví a onemocnění na sociálních sítích, zabývá se pořádáním workshopů ve školách a jeho posledním úspěšným počinem je spuštění on-line poradny, kde mohou zájemci kontaktovat vyškolené poradce, mezi nimiž jsou studenti psychologie s výcvikem v kompletní krizové intervenci. Ti tu působí jako dobrovolníci a jejich zapojením projekt získává další rozměr, když napomáhá i rozvoji odborníků, kteří tu získávají zkušenosti z praxe.

Finanční podpora směřuje jak k dalšímu zdokonalování aplikace, tak především k úhradě nákladů spojených se vzděláváním poradců a jejich mentoringem.

Z médií