Třináct měsíců od parcely ke slavnostnímu otevření: jak se stavěl nový skautský dům ve Vyškově

Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Vyškov

14/2/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vyškovští skauti před novým skautským domem
Vyškovští skauti před novým skautským domem
Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Vyškov

14/2/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Nový skautský dům ve Vyškově byl mezi prvními projekty, které jsme podpořili. Po roce intenzivní práce už klubovna skautům od listopadu skvěle slouží a umožňuje vyškovskému skautskému středisku dál růst. Dvanácti fotkami a jedním videem jsme zmapovali závěrečnou fázi cesty, po které skauti došli ke svému novému domovu.

Listopad 2020

Dva stavební dělníci stojí na prázdné parcele připravené pro stavbu nového skautského domu ve Vyškově

Po demolici staré klubovny na konci října předali skauti prázdnou parcelu stavební firmě. Provizorní dřevostavba, která tu stála, sloužila na začátku 90. let k ubytování stavebních dělníků a její životnost byla plánovaná maximálně na několik roků. Díky péči skautů a neustálým drobným opravám a investicím sloužila skoro tři dekády.

Prosinec 2020

Práce na základové desce nového skautského domu ve Vyškově

Základová deska byla hotová ještě před koncem roku. Její netradiční půdorys už v této fázi ukazoval, jak jednotlivé menší klubovničky budou tvořit kompletní celek. A zároveň i to, že zadání skautského domu od začátku počítalo s vizí komunitního prostoru, který se využije na maximum, přivítá i různé „neskautské“ aktivity a spolky a umožní jim fungovat souběžně.

Leden 2021

Kasička pro sbírku na nový skautský dům ve Vyškově

Pod dohledem úřadů skauti rozpečetili sbírkovou kasičku ze skautských vánočních trhů a dětského Dne v džungli. Našli v něm příspěvek 16 440 Kč a přidali ho k částce, kterou zatím vybrali na crowdfundingovém serveru Darujme.cz. Při hledání prostředků na stavbu přišli se spoustou nápadů a cest, a tak i jednotlivé relativně malé částky v součtu velmi pomohly.

Únor 2021

Takhle vypadalo usazování krovů z ptačí perspektivy. Dřevostavba se skládá ze čtyř spojených hmot, které jsou zastřešené pultovými střechami.

Březen 2021

S příchodem jara dokončili skauti hrubou stavbu a budova získala kompletní tvar. Je necelých 36 metrů dlouhá, 13 metrů široká a hřebeny střech se nacházejí ve výšce 8 metrů. Netradiční moderní budova byla projektována s důrazem na funkčnost a potřeby skautských oddílů. Čtyři oddělené klubovny poskytnou zázemí pro činnost více než dvou set padesáti skautů ze sedmi oddílů. Součástí každé z kluboven je tzv. pobytová galerie, která nabízí útulný prostor ve druhém patře. Objekt se svými technickými specifikacemi velmi blíží parametrům pasivního domu.

Duben 2021

Dva skauti před rozestavěným skauským domem ve Vyškově představují svou výzvu pro fundraising

Duben byl u vyškovských skautů ve znamení fundraisingu. Jednotlivé oddíly si připravily výzvy, kterými motivovali veřejnost k příspěvku na stavbu. Třeba kluci z oddílu Kondoři slíbili, že za každou korunu, která přibude do sbírky, udělají na táboře jeden klik. Skautky z oddílu Kassiopeia zase ve své výzvě určily několik částek ve sbírce, při jejichž dosažení napečou 7,5 kg cukroví a buchet do Vyškovské nemocnice, vysadí 75 stromů, vysbírají 750 kg odpadu a společně ujdou a uběhnou 7 500 km. Světlušky připravily hledání pokladu a vlčata naplánovala objevitelskou výpravu na patnáct vrcholků Moravy.

Květen 2021

Vyškovské skautky předávají napečené dobroty zaměstnancům nemocnice

A na plnění slibů také došlo. Takhle vypadalo ve Vyškovské nemocnici předání napečených dobrot, které zdravotníkům přetíženým už víc než rok trvající pandemií trochu osladily život.

Červen 2021

Schůzka k užívání skautského domu ve Vyškově

Skauti od začátku plánovali nabídnout svůj nový dům k užívání i dalším organizacím. Už v létě tak s Mateřským centrem Radost plánovali a připravovali, jak budou v nové klubovně fungovat, zařizovat vybavení a udržovat provoz.

Červenec 2021

Vyškovský skautský oddíl, který zvítězil v soutěži ve sběru papíru, jejíž výtěžek šel na stavbu skautského domu

Projektu se dařilo průběžně získávat z různých zdrojů potřebné finance. Celkové náklady se vyšplhaly na 15,7 mil. Kč. Z toho 1,5 milionu korun přispěla Nadace PPF. Velkou podporu poskytl Jihomoravský kraj, město Vyškov i místní firmy. Dva miliony se skautům podařilo našetřit. Nezanedbatelný příspěvek pak tvoří velké množství drobných darů. Prostřednictvím Darujme.cz se skautům v rámci dvou navazujících sbírek podařilo získat téměř 750 000 Kč od více než 500 podporovatelů. Skauti organizovali i soutěž ve sběru papíru, jejíž výtěžek putoval na klubovnu. Na táboře si potom vítězný oddíl dopřál i sladkou odměnu.

Srpen 2021

Terénní úpravy okolí dokončeného skautského domu ve Vyškově

Stavební firma umožnila během výstavby zapojit i skauty a skautky, kteří natřeli a připravili modřínové desky na vnější fasádu. Ta napomáhá zajímavé a moderní stavbě vkusně zapadnout do krásného prostředí Smetanových sadů, které jsou oblíbenou vyškovskou rekreační zónou.

Září 2021

Tři skauti vykopávají ze země sloupek od starého plotu u nového skautského domu ve Vyškově

Skauti sami mají zásluhu nejen na shánění financí na novou klubovnu, ale do její stavby se zapojili i s lopatami v ruce. Kluci z oddílu Kondoři se pustili do starého plotu, který bylo potřeba zbourat, a vykopali i všechny betonové sloupky. Výkopové práce sice každý rok trénují na táborových stavbách, ale i tak to prý byla pořádná fuška.

Říjen 2021

Kompletně dokončený nový skautský dům ve Vyškově

Hotový Skautský dům předala stavební firma 29. října. Ani ne rok poté, co si od skautů převzala prázdné staveniště. Po převzetí stavby se skauti museli ještě zabydlet. Veškeré vybavení si naplánovali a nakoupili sami a instalovali vlastníma rukama. Věří totiž, že pak budou mít opravdový vztah ke společnému dílu. A stejně se pustili i do zařizování a vylepšování okolí klubovny, kde staví ohniště, lavičky, dřevník, kompost nebo plot a vysazují zeleň.

Listopad 2021

Slavnostní otevření nového skautského domu ve Vyškově, postaveného s podporou Nadace PPF

Skautský dům se slavnostně otevřel v sobotu 20. listopadu. Návštěvníky čekala komentovaná prohlídka, zábava pro děti, občerstvení i možnost pořídit si nějakou drobnost na památku. Nové klubovny vytvoří skvělé zázemí pro dlouhodobě dobře fungující dětské oddíly, které svojí činností významně přispívají okolí a vyškovské komunitě. Skautský dům je zároveň další energií pro spoustu skautských dobrovolníků i příležitostí, jak mohou dál rozvíjet svoji činnost.