Nový skautský dům ve Vyškově

Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Vyškov

30/9/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vizualizace nového skautského domu ve Vyškově
Vizualizace nového skautského domu ve Vyškově
Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Vyškov

30/9/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Pod vyškovské skautské středisko patří sedm oddílů s víc než třemi sty padesáti členy. Od podzimu 2021 jim bude soužit nový skautský dům v centru města, na jehož společenském životě se výrazně podílejí.

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Vyškov

Datum podpory

říjen 2020

Proč podporujeme

  • skauting se ve Vyškově těší velké popularitě a skautské středisko je tu důležitou součástí společenského života
  • do projektu vložili spoustu energie, času a úsilí sami skauti, ale má i velkou podporu města a veřejnosti
  • skautský dům bude sloužit nejen skautům, ale i dalším veřejným účelům

O projektu

Na podzim 2021 se sedm skautských oddílů střediska ve Vyškově bude moci nastěhovat do nových kluboven. Završí se tím dlouhodobý projekt, do kterého vyškovští skauti investovali obdivuhodné množství energie, který ale zároveň velmi aktivně podporuje také město i veřejnost, jež vnímá jeho širší společenský přínos. Skauting se totiž ve Vyškově těší už od začátku 90. let vzrůstající popularitě a místní středisko se svými víc než 350 členy je tu důležitou součástí společenského života. O modernizaci svého zázemí usilovali zdejší skauti více něž deset let, protože jejich současná budova má svá nejlepší léta dávno za sebou. Provizorní dřevostavba sloužila k ubytování stavebních dělníků na začátku 90. let a její životnost byla plánovaná maximálně na několik roků. Díky péči skautů a neustálým drobným opravám a investicím slouží už skoro tři dekády, její další údržba už ale ekonomicky naprosto nedává smysl. Po dlouhém a nakonec úspěšném úsilí o změnu územního plánu, která by umožnila na místě současné provizorní stavby vybudovat objekt trvalejšího rázu, bylo potřeba vytvořit architektonický návrh. V tom sehrál klíčovou roli jeden z dospělých členů oddílu, tehdejší student architektury Martin Pavlun, když zajistil, aby jeho spolužáci dostali projekt nového skautského domu ve Vyškově zadaný jako semestrální práci. Vzniklo tak deset originálních návrhů, z nichž byl v rámci soutěžní výstavy, na které se do hodnocení zapojila i veřejnost, vybrán vítězný projekt architektky Miroslavy Šešulkové. Vedení skautského střediska se podařilo získat pro stavbu finanční podporu města a Jihomoravského kraje, nemalou část prostředků získalo z veřejné sbírky a zbytek, představující asi desetinu celkového rozpočtu, pokryl dar Nadace PPF, který tak umožnil, aby stavba mohla být zahájena už na podzim 2020. Po dokončení bude nová budova sloužit nejen skautům, ale i dalším veřejným účelům – využívat ji bude například Mateřské centrum Radost, jehož klientky i jejich děti jistě ocení třeba velkou hernu na ploše šedesáti metrů čtverečních.