Výstava KAFKAESQUE: Franz Kafka a současné umění

Logo Centrum současného umění DOX

Centrum současného umění DOX

11/1/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Z výstavy KAFKAESQUE v Centru současného umění DOX, autor díla: Jakub Špaňhel
Z výstavy KAFKAESQUE v Centru současného umění DOX, autor díla: Jakub Špaňhel
Logo Centrum současného umění DOX

Centrum současného umění DOX

11/1/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Franz Kafka, světově nejproslulejší pražský spisovatel, měl celoživotní hluboký vztah k výtvarnému umění, který se odráží i v jeho díle. Jaký vztah má současné umění ke Kafkovi a jak jeho dílo reflektuje? Tuto otázku si klade výstava, která bude v Centru současného umění DOX k vidění od února do září 2024.

Příjemce daru

Centrum současného umění DOX

Datum podpory

červenec 2023

Proč podporujeme

  • Centrum současného umění DOX patří mezi špičkové kulturní instituce v České republice – dlouhodobě přináší do Česka zahraniční inspiraci vystavováním děl uznávaných zahraničních autorů, a české kulturní scéně tak dodává nové impulzy
  • zároveň díky svému široce koncipovanému programu aktivně uvádí české umění do mezinárodního kontextu
  • osobnost Franze Kafky – německy píšícího autora, který je neodmyslitelně spojen s naším hlavním městem – dokonale ztělesňuje propojení českého prostředí se světovým kulturním proudem
  • výstava se zabývá méně prozkoumanými souvislostmi Kafkova díla, a lze ji tak označit za do určité míry průkopnickou

Některé z nejdůležitějších částí Kafkových děl se čtou, jako by to byly doslovné popisy expresionistických obrazů, které by se měly opravdu namalovat.

Theodor Adorno

O projektu

Výstava KAFKAESQUE, kterou Centrum současného umění DOX nabídne od 9. února do 22. září 2024, se zaměřuje na reflexi díla a poetiky Franze Kafky v současném výtvarném umění. Práce více než dvaceti mezinárodně uznávaných umělců ukazují, že Kafkova tvorba, zpřítomňující existenciální strachy a osobní úzkosti, je vysoce relevantní i pro naši dobu.

Pražský rodák Franz Kafka (1883–1924) je jedním z klíčových autorů 20. století. Jeho romány, povídky a korespondence byly přeloženy do desítek jazyků a díky tomu ovlivnily nejen další spisovatele, ale postupně i mnoho různých oblastí kultury, jako film, hudbu a výtvarné umění. Jeho dílo a život se staly předmětem mnoha monografií a odborných studií. I tak ale Kafkův vztah k výtvarnému umění a dopad jeho tvorby na vizuální kulturu stále patří k méně prozkoumaným oblastem, přestože jeho zájem o výtvarno byl hluboký a soustavný.

Cílem výstavy KAFKAESQUE, která se koná v rodném městě Franze Kafky Praze ke stému výročí jeho smrti, je reflektovat Kafku perspektivou současného světa, prostřednictvím umělců, kteří se ve svých pracích inspirovali jeho texty.

Výstavu doprovodí řada akcí, například literárních čtení, filmových projekcí nebo koncertů.