Obnova skautské klubovny na Hanspaulce, II. fáze

Logo skautského střediska Pplk. Vally

Skautské středisko Pplk. Vally

14/4/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Obnova skautské klubovny na Hanspaulce
Obnova skautské klubovny na Hanspaulce
Logo skautského střediska Pplk. Vally

Skautské středisko Pplk. Vally

14/4/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Když skautům z pražské Hanspaulky shořela na podzim 2019 klubovna, kde se scházeli přes čtyřicet let, vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Už na podzim 2020 stála klubovna nová, která vznikla i s naší podporou. V druhé fázi jsme jim pomohli vybudovat vedle ní ještě obslužný sklad vybavení s menší klubovnou pro nový oddíl.

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Pplk. Vally Praha

Datum podpory

říjen 2023

Proč podporujeme

  • zapojení skautů střediska Pplk. Vally do komunitního života
  • velké vlastní nasazení skautů ve snahách o obnovu klubovny

O projektu

Tři skautské oddíly, které se už přes čtyřicet let scházejí v klubovně na pražské Hanspaulce, přišly v polovině září 2019 ze dne na den o střechu nad hlavou. Na schodech před budovou vznikl cizím zaviněním požár, který ji poškodil tak, že nebyla jiná cesta, než ji zbourat. Skauti ale nesložili ruce do klína a nechali si vypracovat projekt, do jehož realizace se i sami zapojili, například odklízením zbytků staré stavby. Současně uspořádali veřejnou sbírku na obnovu klubovny, ve které se jim podařilo vybrat necelé dvě třetiny potřebných prostředků. Jejich odhodlání a snaha postavit se neštěstí čelem pro nás byly jasným signálem, že si zaslouží naši podporu. Proto jsme se rozhodli přispět jim chybějící částkou. Nová klubovna byla dokončena na podzim 2020 a všechny tři oddíly v ní naplno obnovily svou činnost. Zároveň slouží i dalším aktivitám komunity lidí žijících v jejím okolí.

Brzy se ale přidal oddíl čtvrtý a zároveň bylo jasné, že starý sklad, sousedící s budovou, zvolna dosluhuje. Skauti se tedy pustili do druhé fáze obnovy a vedle klubovny vybudovali nový sklad táborového vybavení a dalšího materiálu, navíc s pobytovou částí pro nový oddíl. Získali tak kvalitnější, větší a bezpečnější úložné prostory a dostatek místa pro schůzky členů všech čtyř oddílů, kterých bylo v roce 2023 celkem 169. Nová stavba má navíc estetický přínos pro celé okolí a obec, protože sousedí s pozemkem veřejného dětského hřiště a tenisových kurtů, hojně navštěvovaných obyvateli a návštěvníky Hanspaulky a Šárky.