Obnova skautské klubovny na Hanspaulce

Logo skautského střediska Pplk. Vally

Skautské středisko Pplk. Vally

19/8/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vizualizace nové skautské klubovny na Hanspaulce
Vizualizace nové skautské klubovny na Hanspaulce
Logo skautského střediska Pplk. Vally

Skautské středisko Pplk. Vally

19/8/2020

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Když skautům z pražské Hanspaulky shořela na podzim 2019 klubovna, kde se scházeli přes čtyřicet let, vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce... 

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Pplk. Vally Praha

Datum podpory

srpen 2020

Proč podporujeme

  • zapojení skautů střediska Pplk. Vally do komunitního života
  • velké vlastní nasazení skautů ve snahách o obnovu klubovny

O projektu

Tři skautské oddíly, které se už přes čtyřicet let scházejí v klubovně na pražské Hanspaulce, přišly v polovině září 2019 ze dne na den o střechu nad hlavou. Na schodech před budovou vznikl cizím zaviněním požár, který ji poškodil tak, že nebyla jiná cesta, než ji zbourat. Skauti ale nesložili ruce do klína a nechali si vypracovat projekt, do jehož realizace se i sami zapojili, například odklízením zbytků staré stavby. Současně uspořádali veřejnou sbírku na obnovu klubovny, ve které se jim podařilo vybrat necelé dvě třetiny potřebných prostředků. Jejich odhodlání a snaha postavit se neštěstí čelem pro nás byly jasným signálem, že si zaslouží naši podporu. Proto jsme se rozhodli přispět jim chybějící částkou. Nová klubovna byla dokončena na podzim 2020 a všechny tři oddíly v ní naplno obnoví svou činnost, jen co to situace a vládní opatření umožní. Zároveň bude sloužit i dalším aktivitám komunity lidí žijících v jejím okolí.