Nová skautská klubovna v Říčanech

Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Lípa Říčany

31/1/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Nová skautská klubovna v Říčanech
Nová skautská klubovna v Říčanech
Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Lípa Říčany

31/1/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Skautské středisko Lípa má v Říčanech mnoho desetiletí trvající tradici a jeho členové se tu výrazně zapojují do veřejného života. Do konce roku 2021 plánují dostavět novou, větší klubovnu, která kapacitně pokryje příliv nových členů.

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany

Datum podpory

únor 2021

Proč podporujeme

  • skautské středisko Lípa je v Říčanech důležitou součástí komunitního života a skauting tu má dlouholetou tradici
  • intenzivní zapojení členů střediska do vzniku nové klubovny, a to jak v oblasti organizace a fundraisingu, tak na stavbě samotné

O projektu

Skautské středisko Lípa Říčany bude mít do konce roku 2021 nový domov. Největší středisko ve Středočeském kraji a patnácté největší v České republice má v současné době přes 350 členů. V Říčanech je důležitou součástí komunitního života a pravidelně pořádá mnoho tradičních každoročních městských událostí, jako je například rodinný cyklistický závod Cyklotrophy, skautský ples nebo jedna z adventních nedělí. Středisko už několik let bojuje s tím, že počty zájemců o vstup do dětských oddílů převyšují kapacity dané starou klubovnou, postavenou v roce 1969. Děti se tak místo do oddílu dostávaly na čekací listiny, což jejich nadšení pro skauting příliš neprospívalo. Zájem kontinuálně roste už deset let, proto se organizace rozhodla postavit vedle stávající klubovny ještě jednu, větší, aby byla schopna přijmout všechny, kdo se přihlásí o členství. Financování stavby pokrývá z několika zdrojů. Výrazně přispělo město Říčany, téměř stejnou částku se podařilo získat veřejnou sbírkou, která byla jednou z nejúspěšnějších svého druhu v celé České republice, a mnoho prostředků bylo uspořeno dobrovolnou prací členů střediska a dalších přátel a podporovatelů. Stavba nové klubovny podle návrhu, jehož autorem je dlouholetý vůdce střediska, současný zástupce vedoucího Ing. arch. Tomáš Rajtora, začala v březnu 2020. V září však stará klubovna vyhořela a k velkému projektu stavby nové klubovny tak skautům přibylo mnoho práce a starostí spojených s rekonstrukcí té původní. Vzhledem k dlouholeté tradici skautingu v Říčanech a obrovskému úsilí jak organizačnímu, tak i fyzickému, které už říčanští skauti své nové klubovně věnovali, jsme se rozhodli podpořit projekt částkou, která umožní jeho bezproblémové dokončení podle původního rozpočtu.