Naše bezpečnost není samozřejmost: vzdělávání v oblastech obrany a bezpečnosti

Logo Jagello 2000

Jagello 2000

14/9/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Jagello 2000: exkurze studentů na vojenské letiště
Jagello 2000: exkurze studentů na vojenské letiště
Logo Jagello 2000

Jagello 2000

14/9/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Povědomí občanů o problematice obrany a jejich důvěra v bezpečnostní složky státu patří mezi pilíře fungování demokratické společnosti. Především u mladé generace je vzdělávání v těchto oblastech mimořádně důležité, protože podporuje soudržnost české společnosti a její ukotvení v transatlantických strukturách.

Příjemce daru

Jagello 2000

Datum podpory

srpen 2021

Proč podporujeme

  • projekt vytváří prostor pro otevřenou a kritickou debatu o širších souvislostech obrany a bezpečnosti

  • zlepšuje povědomí široké veřejnosti o ukotvení České republiky v transatlantických strukturách a tím podporuje soudržnost české společnosti a její vazby k Západu v dobách zvýšeného napětí ve světě

  • zaměřuje se primárně, ale ne jenom, na studenty středních škol, a to zejména v oblastech mimo velká města
  • Jagello 2000 se komunikací bezpečnostních témat zabývá již dvacet let a soustředí se přitom na posílení odolnosti populace vůči dezinformacím a manipulaci v této sféře
  • projekt funguje v širokém mezinárodním kontextu

O projektu

Jagello 2000 se za 20 let své existence vypracovalo v přední českou organizaci komunikující o obraně a bezpečnosti na mnoha úrovních se širokou veřejností i demokratickými představiteli českého státu napříč politickým spektrem. Pořádá například ve světovém měřítku unikátní mezinárodní vojensko-bezpečnostní show Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných Sil AČR (každoročně, kromě ročníků ovlivněných pandemií covid-19, se jí zúčastní až 225 000 návštěvníků), sérii konferencí Naše bezpečnost není samozřejmost, informačně-zpravodajský portál natoaktual.cz a v Praze provozuje Informační centrum o NATO, které každoročně spolupracuje s přibližně dvaceti školami.

Iniciátoři projektu Naše bezpečnost není samozřejmost plánují všechny tyto zkušenosti zúročit v sérii veřejných debat a vzdělávacích aktivit, jejichž adresáty budou zejména studenti středních a vysokých škol, ale také odborníci ze státní i nestátní sféry nebo členové místních samospráv. V rámci debat a exkurzí budou mít účastníci mimo jiné unikátní příležitost setkat se a promluvit si například s příslušníky amerického letectva, kteří se s nimi podělí o své přímé zkušenosti z nasazení v rámci operací NATO.

Cílem projektu je také snaha vyvézt aktivity zaměřené na studenty středních škol i mimo velká města (typicky Prahu a Brno). Půjde tak o práci s velmi různorodým publikem, která by měla ve větším měřítku zvýšit povědomí o zajišťování bezpečnosti ČR a posílit pocit sounáležitosti všech vrstev společnosti. Hlavní heslo kampaně Severoatlantické aliance zní „We are NATO“. V souladu s ním chtějí organizátoři projektu podpořit myšlenku, že my všichni jsme členy NATO, tedy i studenti v českých regionech, ne pouze představitelé státu či elity sídlící v hlavním městě.