Naše bezpečnost není samozřejmost 2023–2024: vzdělávání v oblastech obrany a bezpečnosti

Logo Jagello 2000

Jagello 2000

19/8/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Studenti SŠT Most na základně 41. mechanizovaného praporu v Žatci, foto: Maty Bílek
Studenti SŠT Most na základně 41. mechanizovaného praporu v Žatci, foto: Maty Bílek
Logo Jagello 2000

Jagello 2000

19/8/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Povědomí občanů o problematice obrany a jejich důvěra v bezpečnostní složky státu patří mezi pilíře fungování demokratické společnosti. Především u mladé generace je vzdělávání v těchto oblastech mimořádně důležité, protože přispívá k soudržnosti české společnosti a k jejímu ukotvení v transatlantických strukturách. Proto jsme projekt podpořili znovu i pro tento a příští rok.

Příjemce daru

Jagello 2000

Datum podpory

květen 2023

Proč podporujeme

  • projekt vytváří prostor pro otevřenou a kritickou debatu o širších souvislostech obrany a bezpečnosti

  • zlepšuje povědomí široké veřejnosti o ukotvení České republiky v transatlantických strukturách a tím podporuje soudržnost české společnosti a její vazby k Západu v dobách zvýšeného napětí ve světě

  • zaměřuje se primárně, ale nejenom, na studenty středních škol, a to zejména v oblastech mimo velká města
  • v následujících dvou letech chce rozšířit dosah svých aktivit, zajistit jim dlouhodobý výhled a navázat pevnější spolupráci se školami
  • Jagello 2000 se komunikací bezpečnostních témat zabývá již dvacet let a soustředí se přitom na posílení odolnosti populace vůči dezinformacím a manipulaci v této sféře
  • projekt funguje v širokém mezinárodním kontextu

O projektu

Jagello 2000 se za 20 let své existence vypracovalo v přední českou organizaci komunikující o obraně a bezpečnosti na mnoha úrovních se širokou veřejností i demokratickými představiteli českého státu napříč politickým spektrem. Pořádá například ve světovém měřítku unikátní mezinárodní vojensko-bezpečnostní show Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných Sil AČR, kterých se každoročně účastní přes dvě stě tisíc návštěvníků, sérii konferencí „Naše bezpečnost není samozřejmost“, informačně-zpravodajský portál natoaktual.cz a v Praze provozuje Informační centrum o NATO, které každoročně spolupracuje s přibližně dvaceti školami.

Organizátoři projektu „Naše bezpečnost není samozřejmost“ všechny tyto zkušenosti zúročují v sérii veřejných debat a vzdělávacích aktivit, jejichž adresáty jsou zejména studenti středních a vysokých škol, ale také odborníci ze státní i nestátní sféry nebo členové místních samospráv. V rámci debat a exkurzí mají účastníci mimo jiné unikátní příležitost setkat se a promluvit si například s příslušníky amerického letectva, kteří s nimi sdílejí své přímé zkušenosti z nasazení v rámci operací NATO.

Cílem projektu je také snaha vyvážet aktivity zaměřené na studenty středních škol i mimo velká města (zejména mimo Prahu a Brno, kde je již dnes nabídka dostatečná). S podporou Nadace PPF chtějí pořadatelé právě tento rozměr projektu posílit a zintenzivnit komunikaci o bezpečnostní problematice zejména v místech, kde se obdobných vzdělávacích aktivit vyskytuje relativně méně. Současně plánují rozšířit dosah svých aktivit a zajistit jim dlouhodobý výhled. Takový přístup se ukazuje jako efektivnější než pořádání jednorázových akcí a umožňuje také navázání pevnější spolupráce se školami. 

Celkově tak jde o práci s velmi různorodým publikem, která má za cíl ve větším měřítku zvýšit povědomí o zajišťování bezpečnosti ČR a posílit pocit sounáležitosti všech vrstev společnosti. Hlavní heslo kampaně Severoatlantické aliance zní „We are NATO“. V souladu s ním organizátoři projektu podporují myšlenku, že my všichni jsme členy NATO, tedy i studenti v českých regionech, ne pouze představitelé státu či elity sídlící v hlavním městě.