Česko.Digital: systémová změna s cílem naučit neziskové organizace a státní správu využívat potenciál technologií

Logo Česko.Digital

Česko.Digital

8/6/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Dobrovolnická komunita Česko.Digital
Dobrovolnická komunita Česko.Digital
Logo Česko.Digital

Česko.Digital

8/6/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Víc než 6000 lidí v dobrovolnické komunitě Česko.Digital ve svém volném čase pomáhá institucím a organizacím ve veřejném sektoru s využitím potenciálu technologií pro zvýšení dopadu jejich činnosti. Teď si stanovili další velký cíl a vydávají se za ním opět s naší podporou.

Příjemce daru

Česko.Digital

Datum podpory

březen 2023

Proč podporujeme

  • digitalizace a technologické inovace mají zásadní pozitivní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti a podporují její otevřenost, i na fungování státní sféry
  • Česko.Digital je ideální platformou umožňující propojení a spolupráci neziskových a veřejně prospěšných organizací se státem i mezi sebou navzájem
  • v rámci České republiky se jedná o mimořádnou iniciativu, která má napojení na obdobné projekty v dalších evropských zemích – přináší tak zahraniční zkušenosti k nám a zároveň reprezentuje naši zemi v zahraničí
  • pro následující čtyři roky si Česko.Digital stanovilo ambiciózní cíl – naučit veřejnou sféru nacházet funkční řešení samostatně a strategicky, tak aby práce dobrovolníků nebyla tolik potřebná

O projektu

Od svého založení v roce 2019 oslovila komunita Česko.Digital svými projekty přes 4 000 000 lidí. Organizace sehrála klíčovou roli během pandemie, kdy stála u zrodu Covid portálu a po vypuknutí války na Ukrajině pomohla rozjet informační rozcestník Stojíme za Ukrajinou (vítěz Křišťálové Lupy 2023 v kategorii Veřejně prospěšná služba).

Díky čtyřem letům a více než čtvrt milionu hodin dobrovolnické práce vytvořilo Česko.Digital přes dvacet komplexních digitálních řešení a perfektně si tak zmapovalo terén, ve kterém se pohybuje, i jeho neduhy. 

„Nechceme, aby takto hodnotné iniciativy vznikaly pouze z dobré vůle lidí, kteří na nich pracují po večerech a víkendech. Chceme, aby s nimi veřejná sféra dokázala přicházet sama, strategicky a práce dobrovolníků nebyla tolik potřebná,“ shrnuje nové směřování platformy její CEO Eva Pavlíková.

Česko.Digital dokázalo vytvořit unikátní propojení expertů z firem, státní správy a neziskových organizací, díky čemuž získalo komplexní pohled na to, jak systém veřejné správy funguje. Jeho dobrovolníci také absolvovali stovky hodin rozhovorů s různými organizacemi o tom, jaké jsou hlavní bariéry při využití digitálních technologií, a díky tomu dokázali přijít s definicí problému: veřejná sféra (tedy státní správa, samospráva a neziskový sektor) neumí využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů, a zhoršuje tak podmínky pro život lidí v České republice. Následně identifikovali čtyři hlavní příčiny existence tohoto problému: veřejné sféře chybí sdílená vize, informace, kompetence a finance k plnému využití potenciálu technologií. A protože nechtějí dál jen „hasit požáry“, ale snaží se řešit samotnou příčinu tohoto problému, pouští se do systémové změny na poli využívání potenciálu technologií veřejnou sférou.

Cílem Česko.Digital pro následující období je tak propojit klíčové aktéry a podpořit vznik společné vize, která odolá politickým změnám. Zpopularizovat konkrétní příklady úspěšných digitálních řešení z Česka i ze zahraničí, vysvětlit jejich přínos a dodat potřebné kompetence k efektivnímu využití digitálních technologií. Jednotlivé aktivity na sebe navazují a propojují jak komunitu, tak i organizace a jednotlivce, kteří mají zásadní vliv na budoucí vývoj digitálních technologií v Česku.

Tento komplexní a několikaletou zkušeností podložený přístup je pro nás zárukou, že jejich úsilí bude mít smysl, a také jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli platformu Česko.Digital nadále podporovat.