Česko.Digital: podpora technologických inovací v neziskovém sektoru

Logo Česko.Digital

Česko.Digital

10/11/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Obrazovka notebooku s logem projektu učímeonline.cz z dílny Česko.Digital
Obrazovka notebooku s logem projektu učímeonline.cz z dílny Česko.Digital
Logo Česko.Digital

Česko.Digital

10/11/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Unikátní platforma umožňuje profesionálům z mnoha oborů nabídnout zdarma svou odbornost a zkušenosti do služeb neziskových organizací a veřejně prospěšných projektů.

Příjemce daru

Česko.Digital

Datum podpory

listopad 2021

Proč podporujeme

  • digitalizace a technologické inovace mají zásadní pozitivní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti a podporují její otevřenost
  • Česko.Digital je ideální platformou umožňující propojení a spolupráci neziskových a veřejně prospěšných organizací se státem i mezi sebou navzájem
  • v rámci České republiky se jedná o mimořádnou iniciativu, která má napojení na obdobné projekty v dalších evropských zemích – přináší tak zahraniční zkušenosti k nám a zároveň reprezentuje naši zemi v zahraničí

O projektu

„Jsme komunita špičkových specialistů z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím a dělat tak Česko lepším místem k životu.“ Tak o sobě mluví organizace Česko.Digital – více než 4200 expertů dobrovolníků, kteří jsou přesvědčeni o tom, že technologie mají sloužit lidem bez ohledu na čas, místo nebo společenské postavení.

Stejně jako oni i my v Nadaci PPF věříme, že digitalizace a inovace mají zásadní pozitivní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti, podporují její otevřenost a prostupnost a rozšiřují technologické kompetence všech jejích vrstev. Cílem nadačního daru je tak především umožnit vývoj IT řešení pro veřejně prospěšné projekty, na kterých se Česko.Digital podílí.

Za další významný princip v neziskovém sektoru považujeme synergii. Proto budeme společně s týmem Česko.Digital hledat nové cesty ke spolupráci mezi neziskovými organizacemi, veřejným sektorem a dalšími subjekty. Prvním projektem, který už z této naší snahy vychází, je vznik aplikace Preventivka, která bude pomáhat především s prevencí nádorových onemocnění a Česko.Digital ji vyvíjí pro neziskovou organizaci Loono.

Důležitým účelem nadačního daru je také podpořit fungování samotné platformy Česko.Digital. To zahrnuje mimo jiné rozšiřování komunity dobrovolníků, zefektivňování interních procesů, organizování vzdělávacích aktivit, rozvoj mezinárodní spolupráce a sdílení know-how.

Z médií