fbpx

Světové trendy v CSR pro rok 2020

Timothy J. McClimon se zabývá managementem v kultuře, neziskovými organizacemi a vede Institut společenské odpovědnosti firem při Univerzitě Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru. V článku publikovaném na americkém portálu magazínu Forbes nabízí svůj pohled na vývoj CSR v tomto roce. Přestože pandemická krize jistě i v této oblasti trochu zamíchala kartami, v základních obrysech zůstávají jeho postřehy nepochybně platné.

Rok 2019 byl v oblasti společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility nebo CSR) zásadním obratem, jelikož konceptům korporátní odpovědnosti a udržitelnosti se dostávalo významné mediální pozornosti. McClimon tvrdí, že rok 2020 slibuje přinést do oblasti další výzvy a příležitosti a lídři by podle něj měli věnovat pozornost těmto rozvíjejícím se trendům v oblasti CSR:

1) Důraz na pravdu
Ačkoli od firem se již dlouho očekává transparentnost a otevřená komunikace, samy o sobě tyto hodnoty již nestačí. Ve světě fake news, alternativních faktů a schopnosti sociálních médií vyložené lži rozšířit po celém světě nehledají lidé pouze pravdu, ale chtějí, aby se z hledání pravdy stal požadavek pro byznys. Můžeme tak očekávat větší důraz na zapojení externích auditorů, kteří budou ověřovat, jestli informace, které společnosti sdílí, jsou transparentní a přesné.

2) Dosažení uhlíkové neutrality
Od společností se dnes žádá, aby dopad svého provozu na životní prostředí nejen omezily, ale snížily na nulu. Stále více firem využívá obnovitelné zdroje energie a uhlíkové kompenzace, aby dosáhly uhlíkové neutrality a myšlenka „zero waste“ (tedy nulového odpadu) je na pracovištích stále běžnější.

3) Podpora zaměstnanců
Zaměstnanci stále hlasitěji požadují, aby se lídři korporací zapojili v jejich komunitách a záležitostech způsoby, které by ještě před pár lety byly nemyslitelné. Od leaderů se bude velmi pravděpodobně očekávat, že se budou účastnit politických diskusí na lokální i globální úrovni, a svými zaměstnanci budou voláni k odpovědnosti za své činy (či nečinnost).

4) Hledání smyslu spíše než nadšení
Ačkoli nadšení a zápal jsou stále zásadní pro vedení společností i občanských sdružení, stále více lidí si uvědomuje, že emoce jsou někdy pomíjivé, ale hlubší smysl vydrží déle. Hnutí směřující k vytvoření korporátního smyslu, tedy způsobu, jak inspirovat zaměstnance a zapojit zákazníky, je uznáním toho, že smysl může být trvalejší hnací silou pro společnosti a jejich sociální odpovědnost.

5) Hledání další velké mety
Koncept společenské odpovědnosti firem existuje již od 70. let a korporátní filantropie existuje již déle než sto let. Myšlenka udržitelnosti je stará několik desetiletí a závazek firem a zaměstnanců „vracet zpět společnosti“ prostřednictvím dobrovolnictví existuje podobně dlouho. A co bude tou další velkou věcí? Mnoho investorů a insiderů nabízí myšlenku ESG reportingu (Environmental, Social and Corporate Governance) a „sdílené hodnoty“, avšak tyto koncepty se mohou průměrnému spotřebiteli či zaměstnanci zdát příliš akademické. V příštím roce každopádně můžeme očekávat nová pojetí i způsoby propagace myšlenky odpovědného chování firem.

Zdroj: 5 Corporate Social Responsibility Trends To Follow In 2020