Vydání knihy Nezouvat, prosím! Vyprávění emeritního litomyšlského starosty Miroslava Brýdla o jeho životě a moderní architektuře

Logo Regionálního muzea v Litomyšli

Nezouvat, prosím!

23/8/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Kniha Nezouvat, prosím! Vyprávění emeritního litomyšlského starosty Miroslava Brýdla o jeho životě a moderní architektuře
Kniha Nezouvat, prosím! Vyprávění emeritního litomyšlského starosty Miroslava Brýdla o jeho životě a moderní architektuře
Logo Regionálního muzea v Litomyšli

Nezouvat, prosím!

23/8/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Miroslav Brýdl dal v Litomyšli zelenou moderní architektuře špičkové úrovně. Kromě toho do města přivedl Václava Havla, sedm dalších evropských prezidentů, a dokonce i španělského krále. Kniha zachycuje atmosféru a transformace 90. let a popisuje, jak došlo k proměně Litomyšle ze socialistické šedi v úspěšné moderní město.

Příjemce daru

Regionální muzeum v Litomyšli

Datum podpory

duben 2023

Proč podporujeme

  • během působení Miroslava Brýdla ve funkci starosty se Litomyšl stala evropsky oceňovaným centrem moderní české architektury
  • jeho přínos české architektonické kultuře potvrzuje i Cena Jože Plečnika, kterou získal v roce 2018
  • má zásluhu na tom, že byl litomyšlský zámecký areál zapsaný na seznam památek UNESCO
  • kniha jeho pamětí je přínosem k poznání společenských změn přelomu 80. a 90. let i let následujících a zároveň oceněním výjimečné osobnosti, která přispěla k pozitivní proměně českého veřejného prostoru

O projektu

Autobiografické vyprávění emeritního starosty Litomyšle Miroslava Brýdla (* 1941) se zaměřuje především na období po roce 1989, během kterého se Litomyšl stala díky jeho dlouhodobým koncepčním aktivitám evropsky oceňovaným centrem moderní české architektury (několik realizací získalo ocenění Grand Prix Obce architektů, Stavba roku, International ELCA Trend Award či bylo nominováno na cenu Miese van der Rohe). 

Kniha pojednává také o kulturním a společenském rozvoji města, navazování spolupráce s evropskými partnery, ekonomické transformaci 90. let, o kontaktech Miroslava Brýdla s umělci a politiky (např. o vztahu k Václavu Havlovi, Pavlu Tigridovi či Janu Stráskému), o jeho působení v roli zástupce hejtmana a radního Pardubického kraje a o životě na odpočinku. 

Kniha je zásadním příspěvkem k pochopení složitých společenských proměn, které v naší zemi nastaly po pádu komunismu. Miroslav Brýdl je milovník architektury, výtvarného umění, literatury a hudby, ale také nezkrotný živel známý svým neotřelým vystupováním. V neposlední řadě je také poutavý vypravěč, který dokáže s naprostou upřímností hovořit nejen o svých úspěších, ale i prohrách.