Válečné rekviem Benjamina Brittena na Pražském hradě

Logo festivalu Struny podzimu

Prague Sounds

7/6/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Benjamin Britten: War Requiem banner
Benjamin Britten: War Requiem banner
Logo festivalu Struny podzimu

Prague Sounds

7/6/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Po úspěchu loňského Koncertu pro Evropu na hladině Vltavy jsme podpořili další výjimečný koncert reagující na aktuální geopolitickou i společenskou situaci, ale i na výměnu hlavy státu.

Příjemce daru

Prague Sounds

Datum podpory

duben 2023

Proč podporujeme

  • událost výjimečná nejen svou uměleckou kvalitou, ale i symbolickým významem
  • výrazné gesto, které má v kontextu současné situace ve světě zvláštní hodnotu a sílu
  • koncert může předznamenat novou éru Pražského hradu jako místa znovu otevřeného veřejnosti a kultuře

O projektu

Současná situace ve světě zasaženém válkou, ale také změna na pozici hlavy státu inspirovaly pořadatele festivalu Prague Sounds k symbolickému počinu – provedení Válečného rekviem Benjamina Brittena ve slavnostním, pro veřejné koncerty zřídka přístupném Vladislavském sále Starého královského paláce na Pražském hradě. 

Brittenovo monumentální rekviem, původně reagující na druhou světovou válku, je považováno za ikonické dílo 20. století. Uvedení tohoto protiválečného oratoria v provedení symbolicky propojených orchestrů České filharmonie, PKF – Prague Philharmonia a Kyjevského symfonického orchestru, Pražského filharmonického sboru a mezinárodních sólistů a za přítomnosti nově zvoleného prezidenta lze vnímat nejen jako tryznu za válečné oběti, ale také jako mimořádně působivý protiválečný apel, umocněný unikátním prostředím a akustikou Vladislavského sálu.

Předchozí spolupráce nás přesvědčila, že pořadatelé festivalu Prague Sounds dokáží uspořádat událost, která je výjimečná nejen svou uměleckou kvalitou, ale i symbolickým významem. Mimořádné uvedení Brittenova Válečného rekviem nepochybně splní obě tato kritéria.