Učebnice pro Ukrajinu: 340 000 výtisků učebních materiálů

Logo projektu Učebnice pro Ukrajinu

Učebnice pro Ukrajinu

30/5/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Logo projektu Učebnice pro Ukrajinu
Logo projektu Učebnice pro Ukrajinu
Logo projektu Učebnice pro Ukrajinu

Učebnice pro Ukrajinu

30/5/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Nedostatek učebních materiálů, zejména těch pro výuku češtiny jako druhého jazyka, představuje jednu z velkých překážek na cestě k integraci uprchlíků z Ukrajiny do české společnosti a vzdělávacího systému. Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation proto společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR spouští portál, prostřednictvím kterého dodá materiály pro výuku češtiny bezplatně vzdělávacím institucím.

Příjemce daru

školy a další subjekty zapojené do adaptačních programů a jazykového vzdělávání

Datum podpory

červen 2022

Proč podporujeme

  • akutní nedostatek výukových materiálů brzdí jazykové vzdělávání, a tím i proces integrace Ukrajinců do české společnosti
  • hladké zapojení ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému i do dětských kolektivů je podmíněno zejména osvojením si základů češtiny
  • projekt je příkladem kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem
  • jsme přesvědčeni, že z příchodu ukrajinských uprchlíků může česká společnost v dlouhodobém horizontu výrazně benefitovat a podpora jejich integrace a vzdělávání je cesta správným směrem

O projektu

Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation v rámci společné stomilionové podpory určené na vzdělávání a integraci ukrajinských dětí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR iniciují vydání učebnic a dalších vzdělávacích materiálů. Ty poskytneme školám a organizacím pracujícím s uprchlíky. Tato konkrétní podoba pomoci vychází z intenzivního mapování potřeb ukrajinských uprchlíků v oblasti vzdělávání a integrace do české společnosti, diskusí se zástupci ministerstva školství, vzdělávacích institucí, nevládních organizací, které pracují s migranty, i s terénními pracovníky. Málo hotových učebnic, momentální nedostatek papíru, nejistota odběru na straně vydavatelů a decentralizovaná distribuce učebnic způsobují zásadní nedostatek výukových materiálů. Ten je pak velkou překážkou na cestě k jazykové výuce češtiny a integraci pro přicházející imigranty. Hledali jsme cestu, jak v této situaci pomoci těm, kdo chtějí učit, i těm, kdo se chtějí učit.   

Na adrese www.ucebniceproukrajinu.cz si základní i střední školy, nevládní organizace a další subjekty zapojené do adaptačních programů pro uprchlíky mohou od 1. 6. 2022 zdarma objednat učebnice a další výukové materiály pro všechny věkové skupiny. Jejich objednáním uzavře příjemce s Nadací PPF darovací smlouvu, která ho bude zavazovat, aby je využíval výhradně pro nekomerční účely. Touto informací jsou také knihy označeny na obálce. Některé materiály jsou dostupné okamžitě, další je možné objednat s termínem dodání v průběhu léta. Všechny však budou k dispozici do začátku nového školního roku 2022/23. 

Celkem se jedná více než o 340 000 výtisků různých učebních materiálů. Příprava projektu nestála žádné prostředky, neboť všechny spolupracující společnosti se na něm podílí bez nároku na odměnu. Své služby tak bezplatně poskytuje nákupní portál heureka.cz, technické zajištění e-shopu dodává systém Shoptet, sklad a logistické řešení zajistí bezplatně MailStep a distribuci deseti tisíc zásilek zdarma poskytla společnost PPL. Mediálním partnerem projektu je TV Nova.

Na portálu budou k dispozici tyto učebnice a vzdělávací materiály:

Česky raz dva: výukový materiál, metodická podpora pro učitele a rozšiřující aktivity pro I. stupeň ZŠ
Vzdělávací materiál připravený Centrem pro integraci cizinců o.p.s.

Levou zadní: učebnice a pracovní sešit pro žáky pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Vzdělávací materiál připravený Meta o.p.s.

Čeština expres 1 (A1/1): učebnice a pracovní sešit pro SŠ, VŠ a dospělé
Úvodní vzdělávací materiál nakladatelství Akropolis.

Čeština expres 2 (A1/2): učebnice a pracovní sešit pro SŠ, VŠ a dospělé
Navazující vzdělávací materiál nakladatelství Akropolis.

Česky krok za krokem 1: učebnice a 2 pracovní sešity pro SŠ, VŠ a dospělé
Vzdělávací materiál nakladatelství Akropolis.

Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník
Materiál pro všechny věkové kategorie sloužící k usnadnění dorozumívání v českém jazyce.

Učíme češtinu jako druhý jazyk: metodická příručka pro učitele
Metodika pro učitele, zejména na 1. stupni ZŠ, připravená Meta o.p.s.

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole (2 díly)
Pracovní listy s metodickými pokyny pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a pro výuku vlastivědy.

Z médií