Rekonstrukce skautského domu v Opavě: důstojný prostor pro skautské myšlenky a výchovu

Logo skautského okresu Opava

Skautský okres Opava

14/12/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vizualizace projektu rekonstrukce skautského domu v Opavě
Vizualizace projektu rekonstrukce skautského domu v Opavě
Logo skautského okresu Opava

Skautský okres Opava

14/12/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Skautský dům v Opavě slouží v současné době téměř osmi stovkám skautů z dvanácti oddílů a tří skautských středisek. Jeho kompletní rekonstrukce zajistila bezbariérový přístup do všech místností, technické a hygienické zázemí odpovídající současným standardům a především to, že díky větší kapacitě uspokojí rostoucí zájem o skauting.

Příjemce daru

Junák – český skaut, okres Opava

Datum podpory

prosinec 2021

Proč podporujeme

  • skautský dům slouží téměř osmi stovkám skautů, ale dlouhodobě už neposkytoval dostatečnou kapacitu ani vybavenost
  • opavští skauti se aktivně zapojují do života města prostřednictvím nejrůznějších dobročinných aktivit

O projektu

Tradice skautingu sahá v Opavě až do roku 1990. V roce 2021 má členská základna opavského skautského okresu téměř osm set členů a jejich počet se dál plynule zvyšuje. V klubovnách v opavském skautském domě se každý týden prostřídá zhruba dvě stě padesát dětí na pravidelných schůzkách dvanácti oddílů ze tří skautských středisek. Skautský dům je zároveň i místem kurzů a seminářů pro vzdělávání vedoucích, na společných setkáních tu vznikají také plány akcí připravovaných pro veřejnost.

Vzhledem k tomu, že o skauting je v Opavě takový zájem, nestačil už skautský dům, postavený na začátku 20. století, aktuálním kapacitním požadavkům a ani hygienické a technické zázemí neodpovídalo současným standardům. Vedení okresu se proto rozhodlo celý objekt zrekonstruovat a vybudovat nové klubovny a zázemí v podkroví. Cílem projektu je umožnit opavské skautské mládeži scházet se k pravidelným každotýdenním schůzkám ve vyhovujících prostorách.

Součástí rekonstrukce bylo také zajištění bezbariérovosti objektu, které představuje nejen vybudování venkovního výtahu, ale i bezbariérového přístupu do všech rekonstruovaných i nových místností, včetně sociálního zařízení. Rekonstrukce probíhala od března do prosince 2021.

Příspěvek Nadace PPF umožnil otevřít jedenáct kompletně zrekonstruovaných kluboven v 1. a 2. podlaží, pět nových kluboven ve 3. podlaží, nové hygienické zázemí a šatny ve všech třech podlažích, zázemí pro instruktory a učebnu pro digitální technologie v bezbariérovém objektu.

Opavští skauti se dlouhodobě aktivně zapojují do života města. Během pandemie covidu-19 zajišťovali nákupy a donášky pro seniory, ušili přes 3300 roušek pro nemocnice v Opavě a Ostravě nebo pro opavský dopravní podnik. V roce 2019 spolupracovali na programu tábora pro handicapované v Davidově mlýně. Pravidelně také koledují pro Charitu v rámci Tříkrálové sbírky.