Rekonstrukce skautského domu v Mostě: kvalitní zázemí pro činnost skautských oddílů v regionu

Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Oheň Most

21/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Rekonstrukce skautského domu v Mostě
Rekonstrukce skautského domu v Mostě
Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Oheň Most

21/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

V mosteckém skautském domě se každý týden koná patnáct skautských schůzek a bezmála další desítka kroužků pro širokou veřejnost. O víkendech ho využívají „přespolní“ skautské i jiné oddíly nebo slouží jako zázemí pro regionální či celostátní vzdělávací akce. S naší podporou teď všechny tyto události získají kvalitnější a důstojnější prostředí.

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Oheň Most

Datum podpory

březen 2022

Proč podporujeme

  • zájem o skauting v Mostě roste a skautské středisko je tu tradiční a důležitou součástí života města
  • skauti sami do rekonstrukce vkládají spoustu energie, času a úsilí, a to jak v oblasti organizace a fundraisingu, tak na stavbě samotné
  • zrekonstruovaná budova odpovídající současným standardům poskytne kvalitní zázemí pro činnost skautských oddílů v celém širším regionu

O projektu

V roce 2022 Nadace PPF opět podporuje další skautská střediska, která se rozhodla zlepšit zázemí pro svou činnost. Všechny rekonstrukce spojuje mimo jiné to, že se na nich sami skauti – a v některých případech i jejich rodiče nebo další příbuzní – velkou měrou podílí. Vlastnoručně se zapojují do práce a na stavbách odpracují stovky brigádnických hodin. Všechny projekty mají společné i to, že potřeba zvětšovat a vylepšovat zázemí pro oddílovou činnost pramení z čím dál tím většího zájmu o skauting a rostoucích počtů členů.

Skautské středisko Oheň Most má v současné době 315 členů – jejich počet přitom jen za poslední dva roky vzrostl o 55. Scházejí se ve skautském domě, jehož střecha byla donedávna na několika místech poškozená a do domu tak zatékalo. Díky daru Nadace PPF zvládnou skauti střechu kompletně zrekonstruovat a zabránit tak další celkové degradaci objektu. Zbylé prostředky z daru využili na oplocení areálu a zajištění bezpečnosti objektu.