Rekonstrukce skautského centra v Trnávce: nové zázemí pro víkendové akce a další činnost

Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Kopřivnice

16/5/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Rekonstrukce skautského centra v Trnávce
Rekonstrukce skautského centra v Trnávce
Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Kopřivnice

16/5/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Kopřivničtí skauti získali do výhodného pronájmu starou faru v Trnávce, kterou ale musí opravit. S naší podporou se pouští do další fáze rekonstrukce. Nové centrum bude po dokončení sloužit nejen jim, ale i dalším spolkům především pro mládež. 

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Kopřivnice

Datum podpory

květen 2022

Proč podporujeme

  • skauting má v Kopřivnici a okolí velkou tradici a skautské středisko s více než třemi sty členy je tu tradiční a důležitou součástí života města
  • skauti sami do rekonstrukce vkládají spoustu energie, času a úsilí, a to jak v oblasti organizace a fundraisingu, tak na stavbě samotné
  • zrekonstruovaná budova odpovídající současným standardům poskytne skautům dobré zázemí především pro víkendové akce, kurzy pro rádce a další činnost

O projektu

V roce 2022 Nadace PPF opět podporuje další skautská střediska, která se rozhodla zlepšit zázemí pro svou činnost. Všechny rekonstrukce spojuje mimo jiné to, že se na nich sami skauti – a v některých případech i jejich rodiče nebo další příbuzní – velkou měrou podílí. Vlastnoručně se zapojují do práce a na stavbách odpracují stovky brigádnických hodin. Všechny projekty mají společné i to, že potřeba zvětšovat a vylepšovat zázemí pro oddílovou činnost pramení z čím dál tím většího zájmu o skauting a rostoucích počtů členů.

Kopřivnické skautské středisko v současné době využívá několik kluboven v Kopřivnici, Štramberku a Závišicích, ale potýká se s problémem, kam vyrážet na víkendové akce, případně kde pořádat kurzy pro rádce apod. Stejný problém řeší i jiné mládežnické organizace a skautské oddíly v okolí. Proto se středisko bez váhání rozhodlo využít nabídku Ostravsko-Opavského biskupství, které skautům pronajalo starou faru v Trnávce, asi 15 kilometrů od Kopřivnice, a to na 20 let za symbolickou 1 korunu ročně. S výhodným pronájmem však byla spojena nutnost faru opravit. 

Velkou část rekonstrukce už skauti zvládli svépomocí a z finančních zdrojů, které se jim podařilo získat. S naší podporou teď mají v plánu vybudovat čtyři nové místnosti ve zrekonstruovaném podkroví. Centrum bude po dokončení sloužit nejen skautům, ale i dalším spolkům především pro mládež.