Rekonstrukce skautské klubovny v Ostravě – Staré Bělé

Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Stará Bělá

16/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Demolice části skautské klubovny v Ostravě – Staré Bělé
Demolice části skautské klubovny v Ostravě – Staré Bělé
Logo Junák – český skaut

Skautské středisko Stará Bělá

16/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Skautské středisko Stará Bělá s více než sto třiceti členy se do rekonstrukce své klubovny pustilo doslova od základů. Na podzim 2021 srovnali skauti nevyhovující část budovy se zemí a letos na jaře začínají betonáží základové desky. 

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Stará Bělá

Datum podpory

březen 2022

Proč podporujeme

  • zájem o skauting ve Staré Bělé roste a skautské středisko, založené v roce 1990, už je tradiční a důležitou součástí života města
  • skauti sami do rekonstrukce klubovny vkládají spoustu energie, času a úsilí, a to jak v oblasti organizace a fundraisingu, tak na stavbě samotné
  • zrekonstruovaná klubovna jim poskytne zázemí odpovídající současným standardům a současně, vzhledem k tomu, že se nachází v centru obce mezi opravenými historickými budovami kostela a fary, přispěje k pozvednutí veřejného prostoru

O projektu

Se stále rostoucí členskou základnou Junáka začalo mít skautské středisko Stará Bělá, které aktuálně čítá 134 členů, problémy se zajištěním dostatečně velkých a kvalitních prostor pro pravidelnou činnost družin a oddílů. Vlastníkem budovy, ve které má středisko veškeré zázemí (aktuálně dvě klubovny a dva sklady), je místní farnost Stará Bělá. Skauti jsou tu v dlouhodobém nájmu od zahájení své činnosti v roce 1990. Při vzniku střediska byla tato budova stará stodola, ze které si skauti svépomocí vybudovali celé zázemí. V minulých letech si také klubovnu sami tepelně zaizolovali a kompletně zrekonstruovali podkroví.

Po domluvě s farností se skauti rozhodli pro stavební úpravy budovy tak, aby jim vyhovovala jak prostorově, tak hygienicky. V říjnu 2021 začali rekonstrukci zbouráním části původní budovy, která byla v nevyhovujícím stavu. Celou demolici provedli svépomocí. Na jaře 2022 pokračují stavbou nové části, kde bude v přízemí zvětšen sklad táborového materiálu a v podkroví vybudována nová klubovna, sklad materiálu a sociální zařízení. Součástí úprav bude také rekonstrukce střechy a fasády na zachované části budovy a vybavení celého objektu plynovým ústředním topením. Část prací na rekonstrukci dělají členové střediska opět sami.

Klubovna stojí v centrální části obce mezi opravenými historickými budovami kostela a fary. Rekonstrukce staré nevyhovující stavby proto také zvelebí veřejný prostor a doplní opravené objekty.