Rekonstrukce půdních prostor farnosti Staříč pro potřeby skautského oddílu a dalších spolků a výstavba zahradního přístřešku

Farnost Staříč

Farnost Staříč

17/5/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vizualizace projektu zahradního přístřešku u farního úřadu Staříč
Vizualizace projektu zahradního přístřešku u farního úřadu Staříč
Farnost Staříč

Farnost Staříč

17/5/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Skautský oddíl ve Staříči zažívá už deset let mimořádný nárůst zájmu nových členů. Skauti využívají pro schůzky a další aktivity budovu farního úřadu, ale ta už jejich potřebám kapacitně nestačí. Římskokatolická farnost Staříč se proto rozhodla ke stavebním úpravám, které kapacitu fary navýší.

Příjemce daru

Římskokatolická farnost Staříč

Datum podpory

duben 2023

Proč podporujeme

  • zájem o skauting ve Staříči rychle roste a budova fary, kterou oddíl využívá pro své aktivity, už kapacitně nedostačuje
  • zrekonstruované prostory poskytnou dostatečné zázemí odpovídající současným standardům
  • farní půdu i zahradní přístřešek budou využívat i další spolky a veřejnost

O projektu

Počet členů skautského oddílu Staříč se za posledních deset let téměř ztrojnásobil až na současné číslo 75. V posledních dvou letech už kvůli tomu skauti musí odmítat další děti, a to hlavně z důvodu nedostatečné kapacity budovy dříve užívané jako farní úřad, kterou pro svou činnost využívají. Chybí jim zakrytý prostor jak venkovní, tak vnitřní, kde by se mohli hromadně setkávat. Cílem projektu je proto rekonstrukce půdy a výstavba zahradního přístřešku, včetně zpevněné plochy před ním.

Faru a farní zahradu využívá k pravidelným týdenním schůzkám šest skautských družin, slouží ke skautským kurzům, celooddílovým setkáním, workshopům, přednáškám, k pobytům skautských oddílů a křesťanských spolků z celé ČR a pravidelné aktivity tu pořádá také Spolek rodičů a dětí Staříč. Půdní vestavba a novostavba zahradního přístřešku navýší současné zcela nedostatečné kapacity objektu.

Rekonstrukcí vznikne v podkroví velký otevřený prostor s všestranným využitím, který bude vybaven nábytkem k aktivním i relaxačním činnostem. Horní část střešní konstrukce poslouží jako sklad pro uložení majetku skautů, farnosti a spolku rodičů a dětí, který není pravidelně využíván, jako například táborové vybavení apod.

Venkovní přístřešek bude sloužit k pořádání podobných událostí jako vnitřní prostory, oslav spolků či náborových aktivit a setkání s rodiči. V budoucnu ho doplní ještě ohniště a několik dětských prvků k rozvíjení pohybových dovedností.

Zahradní přístřešek poskytne krytý venkovní prostor, který momentálně chybí pro venkovní aktivity především v horkých letních měsících nebo při dešti. Bude sloužit také místní základní škole a mateřské škole, které jej mohou využívat jako venkovní třídu. Na zpevněné ploše před ním budou moci parkovat rodiče, kteří vozí děti do školy autem.