Pomoc Ukrajincům v Praze 6: podpora lokálních projektů, které pomáhají uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny

Logo projektu Pomoc Ukrajincům v Praze 6

Pomoc Ukrajincům v Praze 6

13/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Komunitní centrum Slunečnice
Komunitní centrum Slunečnice
Logo projektu Pomoc Ukrajincům v Praze 6

Pomoc Ukrajincům v Praze 6

13/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Bezprostředně po začátku válečného konfliktu na Ukrajině začalo vznikat množství projektů, které si daly za cíl pomáhat přicházejícím uprchlíkům s adaptací na život v nové zemi a současně tak i státu a české společnosti se zvládnutím migrační vlny. Skupina PPF, sídlící v Praze 6, se aktivně zapojila do řady z nich realizovaných právě v městské části, kde působíme.

Příjemce daru

Arcidiecézní charita Praha, Karolína Ruppert, META

Datum podpory

březen 2022

Proč podporujeme

  • podpořené aktivity slouží příchozím uprchlíkům z Ukrajiny, zejména dětem a jejich matkám, v prvotní adaptační fázi a pomáhají jim zvládnout první období života v nové zemi
  • lokální pomoc v městské části, kde sídlí vedení skupiny PPF, souzní s naším rozhodnutím vždy pomáhat tam, kde působíme

O projektu

Komunitní centrum Slunečnice

Jako první projekt spolufinancovaný ze stomilionové pomoci Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo 14. března činnost Komunitní centrum Slunečnice, které vytváří prostor pro trávení volného času a vzdělávání ukrajinských dětí, pro které už naplněné školy Prahy 6 nemají kapacitu. Nese název ukrajinské národní květiny a v prostorách Arcibiskupského semináře Praha v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích pomáhá ukrajinským dětem i jejich rodičům adaptovat se na život v nové zemi. Slouží primárně ukrajinským rodinám ubytovaným v Praze 6. Od pondělí do čtvrtka vždy dopoledne nabízí dětem možnost trávit čas s vrstevníky, hrát si, kreslit nebo jinak tvořit, sportovat a chodit na procházky do přírody. Všeho se zejména v prvních dnech mohou s dětmi účastnit i jejich maminky. Centrum zároveň poskytuje poradenství pro rodiče, informace ke školnímu vzdělávání a výuku češtiny.

Provoz zajišťuje pod záštitou školského odboru Úřadu Městské části Prahy 6 Arcidiecézní charita Praha. 

Pomoc ukrajinským matkám

Od samého začátku války na Ukrajině, respektive od chvíle, kdy do České republiky začali přicházet první uprchlíci, se učitelka zpěvu Karolína Ruppert rozhodla pomáhat ukrajinským maminkám v pokročilém stádiu těhotenství a těm, které nedávno porodily. Za přispění drobných dárců a řady českých maminek pro ně zajišťuje jak pomoc materiální, tak nejrůznější služby. Budoucím nebo čerstvým maminkám obstarává všechny potřebné věci: kočárky, postýlky, vaničky, oblečení, přebalovací pulty, dudlíky nebo hygienické potřeby pro maminky i novorozence. Věci sbírá od dárců, třídí je, pere, čistí a následně v sadě doručuje ukrajinským ženám přímo do jejich nových domovů. 

Další oblastí její pomoci je také lékařská asistence (objednávání nebo doprovod na prohlídky a vyšetření) nebo domluvení porodu, zajištění tlumočnice k porodu apod.

Dar Nadace PPF pokrývá především náklady na tlumočníky, dopravu, nákupy sterilního zboží a hygienických potřeb (tedy věcí, které není možné přijímat z druhé ruky), praní a čištění přijatého oblečení a výbavy a na doprovod matek k lékařům a na úřady.

Za první tři měsíce jejího projektu s názvem „minimimiua“ již takto pomohla stovce ukrajinských maminek, a dokazuje tak, že díky osobnímu odhodlání, velkému nasazení a houževnatosti může i jedinec zcela zásadně ovlivnit řadu osudů. Jsme rádi, že jsme Karolínu mohli podpořit a pomoci jí vytvořit zázemí pro její záslužnou činnost. 

Výuka češtiny

Nadace PPF se finančně podílí na jazykovém vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny ubytovaných na Koleji Na Větrníku. Služby zajišťuje META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů ve spolupráci s dalšími organizacemi a dobrovolníky. Součástí je i výuka českého jazyka, která probíhá na nedaleké Koleji Kajetánka a nabízí se především dětem, kterých jsou v současné době Na Větrníku ubytované asi dvě stovky. Kurzy probíhají čtyřikrát týdně po hodině a půl a vedou je zkušení lektoři češtiny jako druhého jazyka. Těm asistují ukrajinsky mluvící poradkyně ve vzdělávání a vychovatelky. Pro děti ve věku 3–6 let je realizován celodenní program v komunitním centru Baterka.

Slovníky pro Prahu 6

Tisíc výtisků Česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku darovala Nadace PPF přímo Městské části Praha 6. Slovníky jsou dále distribuovány do škol a sociálních zařízení prostřednictvím sociálního odboru radnice Prahy 6. Slovník není jen materiál k základní orientaci v českém jazyce a nástroj pro rozšíření slovní zásoby při výuce češtiny, ale slouží zejména jako praktický pomocník při vzájemné komunikaci mezi Čechy a Ukrajinci.

Tablety pro ZŠ Antonína Čermáka

Nadace PPF poskytla Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6 – Bubenči dar 350 000 Kč. Částka poslouží k nákupu více než třiceti iPadů, které bude škola využívat při výuce ukrajinských žáků. Těch zatím jako jedna ze dvou základek v Praze 6 integrovala padesát.

Aktualizováno 9. 6. 2022