Nová skautská klubovna v Teplicích

Logo skautského střediska Dvojka Teplice

Skautské středisko Dvojka Teplice

26/9/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Vizualizace návrhu nové skautské klubovny v Teplicích
Vizualizace návrhu nové skautské klubovny v Teplicích
Logo skautského střediska Dvojka Teplice

Skautské středisko Dvojka Teplice

26/9/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Za posledních deset let se počet členů skautského střediska Dvojka Teplice zdvojnásobil na víc než dvě stovky. A protože jejich původní montovaná klubovna už dávno kapacitně ani technicky nestačí, rozhodli se postavit si (částečně i vlastními silami) klubovnu novou. Hotová by měla být symbolicky 17. listopadu a radost z ní už teď mají nejen skauti sami, ale i místní obyvatelé ze sousedství.

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice

Datum podpory

červen 2021

Proč podporujeme

  • zájem o skauting v Teplicích stále roste a skautské středisko se svou třicetiletou tradicí je tu důležitou součástí života města
  • skauti sami do stavby nové klubovny vkládají spoustu energie, času a úsilí, a to jak v oblasti organizace a fundraisingu, tak na stavbě samotné
  • klubovna vzniká na parcele, která byla v minulosti ohniskem lokálních problémů – její stavba je tak přínosem pro kultivaci veřejného prostoru a jako takovou ji pozitivně vnímají i lidé žijící v jejím okolí

O projektu

Teplickým skautským střediskem Dvojka prošla od jeho vzniku v roce 1990 asi tisícovka členů. Z původního jednoho oddílu jich dnes má sedm a členská základna se postupně rozrostla na 230 lidí, z toho asi 180 dětí. Vzhledem k tomu, že na severu Čech je ve srovnání s jinými regiony podstatně méně skautských středisek, není růst teplické Dvojky jen záležitostí jedné čtvrti nebo jednoho města, ale má okresní přesah a týká se spádové oblasti, kde žije zhruba sto tisíc lidí. Protože zájem a příliv nováčků je čím dál tím větší, rozhodli se tepličtí skauti, že si postaví novou klubovnu, která jim do příštích let zajistí dostatečnou kapacitu a bude lépe vyhovovat jejich potřebám. Od nejmenších benjamínků až po nejstarší rovery a vedení střediska všichni vlastními silami přispívají k tomu, aby byla podle plánu hotová letos v listopadu.

Skauti jsou v Teplicích už dlouho pevnou součástí života města. Pravidelně spolupracují s místními neziskovými organizacemi a zapojují se do nejrůznějších charitativních sbírek. Dlouhodobé partnerství mají také se základní školou Arkadie pro děti s tělesným postižením, s místním Sokolem nebo evangelickým sborem. S těmito subjekty pořádají lokální události, navzájem si pomáhají nebo sdílí prostory. Nejstarší členové střediska – roveři – zase v rámci skautské akce Dobrý skutek vytvořili malé lanové centrum v nedaleké lesní školce.

S ohledem na propojení s místní komunitou stojí za pozornost už samotné umístění pozemku, který si skauti pro klubovnu vybrali. Nachází se totiž na okraji jedné nechvalně známé teplické lokality a právě ruina bývalé cukrárny, která na parcele původně stála, tu byla ohniskem problémů. Tuto volbu tedy vnímali jako jisté riziko, ale zároveň jako příležitost udělat z téhle problematické oblasti lepší místo. Lidé z okolí jejich rozhodnutí od počátku vítají a stavba nové klubovny tak má přínos i jako určitá kultivace veřejného prostoru.

Samotný projekt budovy zaujme hned z několika důvodů. Tím nejnápadnějším je asi zelená – tedy živá a ekologická – střecha, která už na ní roste a kterou si skauti sami vybudovali a oseli. Dále je to retenční nádrž na dešťovou vodu, která bude sloužit k zalévání dvora a hřiště, a několik vzrostlých stromů, které na pozemku zůstaly, přestože tím skauti sobě i stavební firmě trochu zkomplikovali život. Jak ale říkají, bylo by proti jejich zásadám kácet krásné stromy uprostřed města, proto se rozhodli je na parcele nechat a projekt přizpůsobit jejich umístění.

Mnoho skautů se podílelo na rozsáhlé crowdfundingové kampani na serveru hithit.cz tím, že vytvářeli a nabízeli nejrůznější odměny pro dárce. Vedení střediska se navíc rozhodlo nejen z finančních, ale i z výchovných důvodů zapojit i do stavby samotné co nejvíc členů a podle toho proběhl i výběr stavební firmy, která na jejich pomoc musela přistoupit. Věří totiž, že si děti budou nové klubovny vážit o to víc právě proto, že do ní samy investovaly spoustu své práce a času.