Noc literatury 2023: současní světoví autoři a netradiční místa

Logo Noc literatury 2023

Noc literatury

12/9/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Noc literatury 2019, Chlupáčovo muzeum, foto Jakub Červenka
Noc literatury 2019, Chlupáčovo muzeum, foto Jakub Červenka
Logo Noc literatury 2023

Noc literatury

12/9/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Série veřejných čtení současné zahraniční literatury v českých překladech se za sedmnáct let stala pevnou součástí kulturního kalendáře nejen v Praze, ale i v desítkách českých měst. Dnes je Noc literatury nejrozšířenější mezinárodní literární akcí v Česku a v průběhu roku ji organizují v podobném formátu také pobočky Českých center v zahraničí.

Příjemce daru

Česká centra

Datum podpory

září 2023

Proč podporujeme

  • neobvyklý formát události, která spojuje literaturu, netradiční místa a známé osobnosti, má své stálé a čím dál tím větší publikum – dokládá to jak sedmnáctiletá tradice Noci literatury, tak skutečnost, že se postupně z Prahy rozšířila nejen do regionů ČR, ale také do zahraničí
  • do Česka přináší literární inspiraci ze světa v podobě ukázek z oceňovaných děl světových autorů
  • zároveň některé zahraniční Noci literatury pořádané Českými centry a zastupitelskými úřady seznamují publikum v zahraničí se současnými českými autory a pomáhají tak českému talentu v cestě na mezinárodní scénu
  • vybraná čtení jsou tlumočena do českého znakového jazyka a zpřístupňují tak část programu i neslyšícím

O projektu

Noc literatury organizují Česká centra od roku 2006 ve spolupráci s EUNIC (Sdružení evropských národních kulturních institutů). Úspěch projektu spočívá v unikátním propojení kvalitních literárních textů současných evropských autorů, nevšedních čtecích míst a skvělých hereckých interpretací. Pestrá ochutnávka z knih seznamuje posluchače s různými pohledy na společenská témata. Při každém čtení se návštěvník Noci literatury stává součástí malého divadelního představení. Na všech místech se čte současně, a to v půlhodinových intervalech vždy patnáct minut. Za jednu hodinu se tedy na každém místě vymění dvě skupiny diváků. Návštěvníci si sami podle mapy volí čtecí místa, která navštíví.

Projekt rovněž podporuje kulturní obohacení, které přinášejí překlady z velkých i malých jazyků. Tradiční součástí je četba romské a ukrajinské literatury, letos je do programu zařazena nezávislá běloruská literatura i literatura česká.

Akce je určena všem věkovým skupinám. V posledních letech roste především podíl mladšího publika, což souvisí i se zapojováním studentů uměleckých škol do přípravy projektu.

Noc literatury usiluje o otevřenost vůči co nejširšímu publiku, a proto jsou od roku 2022 vybraná čtení tlumočena do českého znakového jazyka a slyšícím návštěvníkům jsou nabízeny minikurzy základů českého znakového jazyka.