Mezi námi: podpora setkávání lidí všech generací

Logo Mezi námi

Mezi námi

25/5/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Setkání v domově seniorů v Rakovníku.
Setkání v domově seniorů v Rakovníku.
Logo Mezi námi

Mezi námi

25/5/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Když se potkávají generace, dějí se zázraky! Z této myšlenky vznikla obecně prospěšná společnost Mezi námi, která podporuje pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, aby se poznávali a navzájem obohacovali na základě své vnitřní motivace a oboustranné úcty.

Příjemce daru

Mezi námi

Datum podpory

únor 2023

Proč podporujeme

  • setkávání a propojování generací – zejména té nejmladší s tou nejstarší – je prospěšné jak pro seniory, kterým přináší do života radost, sociální kontakt a smysluplnou činnost, tak pro děti, kterým rozšiřuje obzory, nabízí jiný pohled na život a učí je, že stáří je přirozenou součástí života
  • z kontaktů mezi seniory a dětmi benefituje i společnost jako celek, protože hrají pozitivní roli v předávání zkušeností, životní moudrosti a v udržování mezigenerační kontinuity
  • nadační podpora umožní společnosti Mezi námi rozšířit aktivity do všech krajů ČR, tedy i do regionů, kde zatím působila jen v omezené míře

O projektu

Obecně prospěšná společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání a iniciuje kontakty zejména mezi dětmi a seniory. Jejich cílem je, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími a aby společně objevovali, jak se mohou vzájemně obohatit. Týmu Mezi námi se podařilo ve spolupráci s pedagogy, aktivizačními pracovníky a dalšími podporovateli vytvořit propracovaný systém setkávání, která mají mnoho podob.

V rámci jednoho z programů například děti z mateřských či základních škol pravidelně navštěvují seniory v domovech a klubech seniorů po celé ČR. Společně kreslí nebo zpívají, ale také si čtou, vyprávějí nebo slaví různé svátky.

Jindy se senioři stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky a docházejí každý týden číst do mateřských škol. Děti si při poslechu rozvíjejí fantazii a znalost jazyka a senioři mohou na oplátku načerpat energii z jejich radosti, upřímnosti a vitality. Spolupráce se školkami má i další podobu, která aktivuje společenské zapojení seniorů. Ti se mohou stát užitečnými pomocníky – babičkami a dědečky, kteří pravidelně docházejí pomáhat s tím, co je zrovna potřeba.

Společnost Mezi námi také pořádá mezigenerační tvořivé dílny pro širokou veřejnost v rámci festivalů, konferencí, sezónních trhů a dalších akcí, kde v pohádkovém stanu nabízí návštěvníkům výtvarné a rukodělné aktivity vhodné pro všechny generace.

Program Online umožňuje díky komunikačním technologiím společné mezigenerační aktivity dětí a seniorů i v období, kdy z různých důvodů nemohou být v osobním kontaktu. Zahrnuje videopohádky, online setkání, videopozdravy, online semináře a vzdělávání seniorů v oblasti IT. Důležitým milníkem v této oblasti bylo začátkem května otevření pražského multimediálního centra. Senioři tu mohou s dětmi hrát počítačové hry, používat robotickou kočku nebo obří interaktivní monitor a přiblížit se tak světu, který je většinou vlastní spíše mladým.

Kromě práce s dětmi a seniory nabízí Mezi námi v rámci evropské spolupráce vzdělávací program pro mezigenerační kouče a pravidelně připravuje konference věnované mezigeneračním aktivitám a sdílení dobré praxe.

„Snažíme se, aby se nikdo nemusel bát zestárnout, aby stáří bylo radostné a smysluplné. Stáří vnímám jako fázi života, kdy předáváme svoji moudrost, trpělivost a laskavost dalším generacím. Setkávání seniorů s dětmi jsou plná energie a radosti ze života,“ shrnuje hlavní poslání Mezi námi zakladatel společnosti Tomáš Jirgl.