Kyber tabu: průvodce vesmírem online informací

Kyber tabu logo

Kyber tabu

10/4/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Kyber tabu
Kyber tabu
Kyber tabu logo

Kyber tabu

10/4/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Z výzkumů vyplývá, že stále méně lidí v Česku dokáže v nepřehledném informačním prostředí rozpoznat nepravdivé zprávy a dezinformace. Současně klesá důvěra v seriózní média a pro řadu lidí jsou primárním zdrojem informací sociální sítě. Na tento fenomén reaguje projekt Kyber tabu, který se věnuje online osvětě napříč generacemi, zvyšuje mediální gramotnost v oblasti online médií a internetu a vysvětluje zákonitosti a fungování online světa a sociálních sítí a v neposlední řadě upozorňuje na jejich rizika.

Příjemce daru

38FILM

Datum podpory

březen 2024

Proč podporujeme

  • digitální well-being, online bezpečnost a další témata související s virtuálním prostředím internetu patří k našim dlouhodobým prioritám
  • změny, jež se v informačním světě odehrávají, mají zásadní dopady na jednotlivce i na společnost jako celek
  • projekt zpracovává téma komplexně, z pohledu řady oborů, vychází z ověřených dat i zkušeností
  • složitou problematiku přibližuje divákům srozumitelně, přístupně a prakticky

O projektu

Kyber tabu je rozsáhlý edukativní projekt, který se snaží zvýšit mediální gramotnost v Česku, především v oblasti online médií a sociálních sítí, které jsou dnes pro řadu lidí primárním zdrojem informací. Kyber tabu pojmenovává a vysvětluje zákonitosti online světa a vizualizuje to, co je těžce představitelné. 

Hlavní částí projektu Kyber tabu je čtrnáct krátkých videí, která se věnují jednotlivým konkrétním tématům, jako jsou algoritmy, reklama, informace a dezinformace, informační válka nebo závislosti. Dohromady poskytuje Kyber tabu velmi komplexní, dosud v této šíři nezpracovaný a tím i unikátní vhled do prostředí. Vysvětluje řadu technologických a ekonomických aspektů a akcentuje přitom jejich společenské dopady a souvislosti. Vede diváka po tématech, ke kterým mu otevírá dveře – nementoruje, ale inspiruje k dalšímu zájmu o ně.

Kyber tabu je určeno pro širokou cílovou skupinu bez ohledu na věk či vzdělání tak, aby si každý v projektu našel své a informace mu pomohly v každodenním životě, sloužily mu k orientaci kdykoliv, když bere do ruky mobil, tablet nebo sedá k počítači.

Cílem osvětového projektu není strašit, ale poskytnout praktické informace pro vědomé užívání sociálních sítí a zodpovědné přijímání informací z online prostředí.

Autorem námětu i kreativním producentem projektu je PhDr. Libuše Šmuclerová, která je mimořádně zkušenou a respektovanou odbornicí v oblasti médií. Seriál Kyber tabu vyrobila TV Nova ve spolupráci se společností 38FILM pod režisérským vedením Tomáše Medka. Všemi díly provází moderátorka a herečka Tereza Kostková.

Projekt vychází ze společenské poptávky po zvyšování informační gramotnosti. Ta je motivovaná především rychlostí změn, jež se v informačním světě odehrávají a mají zásadní dopady na jednotlivce i na společnost jako celek.

Z médií