Keep in Touch 2024

Keep in Touch International Porcelain Symposium

KIT International Porcelain Symposium

2/7/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Keep in Touch International Porcelain Symposium
Keep in Touch International Porcelain Symposium
Keep in Touch International Porcelain Symposium

KIT International Porcelain Symposium

2/7/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Mezinárodní bienále porcelánu od roku 2010 zve na sever Čech studenty z českých i zahraničních univerzit. Porcelánové sympozium s přednáškami, workshopy a výstavami je jedinečnou událostí, která vytváří prostor pro setkávání a sdílení zkušeností mezi studenty designu a umění, profesionály a pedagogy z celého světa.

Příjemce daru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Datum podpory

leden 2024

Proč podporujeme

  • Keep in Touch podporuje mladé české tvůrce a vytváří prostor pro růst nastupující designérské generace
  • má mezinárodní rozměr a renomé a dává mladým designérům možnost navázat první zahraničí kontakty
  • přináší do České republiky zahraniční know-how a inspiraci v oblasti designu porcelánu, který má v naší zemi bohatou tradici
  • cílem podpory letošního ročníku je pomoci pořadatelům celou akci více profesionalizovat

O projektu

Keep in Touch je mezinárodní porcelánové bienále, které od roku 2010 pořádá Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do severočeského Dubí zve každý druhý rok mladé designéry a umělce do 35 let studující na českých i zahraničních univerzitách. Zahrnuje porcelánové sympozium, přednášky uznávaných světových designérů a pedagogů, workshopy a následné výstavy.

Vizí pořadatelů je propojovat tradiční české pojetí řemeslné zkušenosti s vlivy a dynamikou z jiných kulturních prostředí z celého světa. Snaží se teorií i ukázkami praxe inspirovat nastupující tvůrce mladé generace a sdílet s nimi odhodlání, radost i vášeň pro tak unikátní materiál, jakým je v českém kontextu porcelán. Opírají se přitom jak o kontinuitu jedinečné české tradice a klasických technologií, tak o expertízu v nových technologiích a světových trendech.

Smyslem akce je vedle setkání odborníků získat zároveň také pozornost širší odborné i laické veřejnosti a celkově přispět k většímu povědomí o oboru. 

Unikátní formát bienále zahrnuje třítýdenní sympozium (22. 7. – 8. 8.), třídenní veřejný workshop (26. 7. – 28. 7.) a lokální výstavy v Regionálním muzeu v Teplicích a v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Následně v době konání festivalu Designblok 2024 proběhne i výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, které má nad akcí záštitu.

Mezinárodní rozměr akce dalece přesahuje aktivity regionu. V zahraničí má Keep in Touch renomé jedinečného projektu pro studenty a mladé tvůrce podobného zaměření, což potvrzuje vysoká zahraniční účast. V průběhu posledních tří ročníků hostilo bienále třicet šest vybraných studentů z prestižních výtvarných vysokých škol z Japonska, Číny, Anglie, Lotyšska, Německa, Litvy, Polska, Rumunska, Itálie, Maďarska, Slovenska i z České Republiky.