Hlídač státu: analýza činnosti státních zastupitelství

Logo organizace Hlídač státu

Hlídač státu

10/1/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Hlídač státu
Hlídač státu
Logo organizace Hlídač státu

Hlídač státu

10/1/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Organizace Hlídač státu usiluje o transparentní a efektivní veřejnou správu České republiky. V novém projektu se zaměří na fungování a efektivitu státních zastupitelství.

Příjemce daru

Hlídač státu

Datum podpory

srpen 2023

Proč podporujeme

  • Hlídač státu je jedním z nejaktivnějších subjektů usilujících o transparentní a efektivní veřejnou správu České republiky
  • cílem projektu je na základě tvrdých dat zanalyzovat činnost státních zástupců a zastupitelství všech úrovní a regionů

O projektu

Hlídač státu je nezisková organizace, která analyzuje, kontroluje a propojuje smlouvy z Registru smluv, veřejné zakázky, dotace, sponzory politických stran i politiky samotné. To vše na jednom místě, dostupně pro všechny a zdarma.

Hlídač státu je respektovanou nezávislou autoritou v oblastech transparentního hospodaření státu, otevřených dat, digitální transformace státu a transparentnosti obecně. Funguje jako jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů o hospodaření a fungování státu pro širokou veřejnost, média i samotnou státní správu. Analyzuje a zpřístupňuje více než 50 důležitých registrů a datových zdrojů státu, často jako jediný takto dostupný zdroj.

Aktuální projekt má za cíl na základě tvrdých dat zanalyzovat činnost státních zástupců a zastupitelství všech úrovní a regionů.

Analýza bude zkoumat a hodnotit parametry jako počty případů na jednotlivých zastupitelstvech, dobu jednotlivých fází řízení (včetně práce policie), dobu soudního jednání (první a druhá instance), vztah státních zástupců a soudců (např. anomálie v rozdělování případů soudcům, výsledcích soudů apod.), výsledky soudního jednání (první a druhá instance) nebo typy trestních řízení (typ kriminality).

Analýza bude dostupná online a bude používat obvyklé statistické postupy a kritéria (časové řady, trendy, dělení báze podle úrovně SZ, regionu, času, typu kriminality atd.), průměry, kvartily, sumy atd.