Digitalizace rukopisu a odkazu zakladatele genetiky G. J. Mendela

G. J. Mendel logo

G. J. Mendel

22/12/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Rukopis přednášky G. J. Mendela Pokusy s rostlinnými hybridy
Rukopis přednášky G. J. Mendela Pokusy s rostlinnými hybridy
G. J. Mendel logo

G. J. Mendel

22/12/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Gregor Johann Mendel byl mimořádně inspirativní osobností. Veřejné povědomí o jeho objevech však zdaleka neodpovídá jejich významu. Brněnské sdružení Společně se proto dlouhodobě věnuje propagaci jeho života a díla.

Příjemce daru

Společně

Datum podpory

prosinec 2022

Proč podporujeme

  • mnoho různorodých aktivit projektu má jeden hlavní cíl – zvýšení povědomí o zakladateli genetiky a objeviteli hlavních zákonů dědičnosti G. J. Mendelovi
  • rukopis jeho díla zpřístupní v digitální podobě veřejnosti

O projektu

Gregor Johann Mendel (1822–1884) je objevitelem základních principů dědičnosti a světově uznávaným zakladatelem genetiky. Působil jako kněz a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Jedna z nejcennějších památek, kterou starobrněnské opatství vlastní, je originál Mendelova významného rukopisu z roku 1865, pojmenovaného Versuche über Pflanzen-Hybriden (Pokusy s rostlinnými hybridy).

V jedinečném dokumentu skládajícím se z dvanácti dvojlistů psaných novogotickou kurzívou, tzv. kurentem, Mendel shrnul výsledky svých mnohaletých pokusů ke zkoumání dědičnosti. Jedná se o zásadní dílo počátků výzkumu genetiky a jediné dochované přímé svědectví o jeho klíčových pokusech. Jeho digitalizace a zpřístupnění veřejnosti jsou tak poctou a oceněním průkopnické práce zakladatele jednoho z nejprogresivnějších vědeckých oborů současnosti.

Mimořádný rozsah aktivit (hudební festival, socha na Mendlově náměstí v Brně, Cesta hrášku, obnova Mendelova skleníku...), kterým se organizátoři projektu věnují, a nejrůznější cesty, jakými šíří povědomí o Mendelově výjimečném díle, patří mezi hlavní důvody, které nás vedly k rozhodnutí je podpořit.