Commander: umělecko-společenský projekt, který zkoumá on-line radikalizaci dospívajících

Logo projektu Commander

Commander

21/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Malý chlapec ve společenském obleku, vizuál projektu Framy v jeskyni Commander
Malý chlapec ve společenském obleku, vizuál projektu Framy v jeskyni Commander
Logo projektu Commander

Commander

21/3/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

V dubnu 2020 po vyšetřování vedeném FBI dopadla policie vůdce mezinárodní neonacistické on-line organizace známého pod přezdívkou Commander. Skrýval se pod ní třináctiletý chlapec z Estonska. Co pro nás taková zpráva znamená?

Příjemce daru

Farma v jeskyni

Datum podpory

prosinec 2021

Proč podporujeme

  • projekt otevírá a zkoumá zásadní společenský problém on-line radikalizace dospívajících, kterému se u nás zatím nevěnuje dostatečná pozornost
  • má mimořádně široký záběr, pohybuje se na hranicích umění, výzkumu a osvěty a zpracovává téma prostřednictvím různých forem: filmu, divadelního představení, výstavní instalace, edukativních videí a workshopů
  • takto komplexní přístup je v ČR zcela ojedinělý a je typický pro současnou tvorbu Farmy v jeskyni, která překračuje jak běžné parametry divadelního světa, tak hranice české kultury, je progresivní a inovativní a nebojí se angažovaně a osobně přihlásit k důležitým tématům
  • edukativní část projektu vzniká ve spolupráci s O2 Chytrou školou, která už je v oblasti digitální, počítačové a mediální gramotnosti a bezpečnosti na internetu zavedenou platformou

O projektu

V dubnu 2020 estonská policie dopadla vůdce mezinárodní neonacistické on-line organizace známého pod přezdívkou Commander. Skrýval se pod ní třináctiletý chlapec. Tato šokující zpráva odstartovala nový umělecko-společenský projekt Farmy v jeskyni, jenž zahrnuje divadelní představení, film s dětskými herci, výstavní instalaci, edukační videa a workshopy. Zkoumá fungování virtuálního světa a procesy, které mohou vést k radikalizaci dospívajících a polarizaci společnosti. Snaží se tak upozornit na skryté a opomíjené nebezpečí, kterému on-line prostředí děti a mladé lidi vystavuje.

Dospívání je zásadní období života spojené s formováním identity, hodnot, sociálních vztahů a pocitu sounáležitosti a také zkoumáním světa a jeho pravidel. Generaci současných teenagerů doprovází internet prakticky od narození, a tak i tyto procesy (sebe)objevování, výchovy a utváření osobnosti u nich probíhají nejen ve skutečném světě, ale i v tom virtuálním. Právě proto jsou i nebezpečí, která jim v on-line prostředí hrozí, zcela reálná a mohou mít v reálném světě velmi škodlivé důsledky.

Umělecké části projektu jsou výrazné svou autorskou licencí, neobvyklostí, provokativností a sílou zpracování. Filmová koláž pracuje v dialozích výhradně s fragmenty skutečných on-line chatů neonacistické skupiny FKD, v jejímž čele Commander stál, které získala FBI infiltrací do této skupiny před jejím zánikem. V jakémsi filmově-sociologickém experimentu zasazuje film tyto útržky do fiktivních situací v reálném světě a vkládá je do úst hercům – dětem. Výsledkem jsou rozhovory s až mrazivou atmosférou, které vyvolávají mnoho znepokojivých otázek.

Projekt jsme se rozhodli podpořit mimo jiné s cílem umožnit jeho co nejširší medializaci a zajistit, aby se palčivé a u nás zatím výrazně opomíjené téma dostalo i mimo umělecký a kulturní okruh k širší veřejnosti.

Z médií