Cambridge Central European Conference: platforma pro historická i současná témata střední Evropy

Logo Cambridge Central European Conference

Cambridge CE Conference

4/4/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Účastníci Cambridge Central European Conference, Jesus College
Účastníci Cambridge Central European Conference, Jesus College
Logo Cambridge Central European Conference

Cambridge CE Conference

4/4/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Prostor pro diskuzi o středoevropských záležitostech v kontextu jedné z nejtradičnějších evropských univerzit i přístupová cesta pro uchazeče o studium z České republiky a Slovenska.

Příjemce daru

Cambridge University Czech & Slovak Society

Datum podpory

březen 2022

Proč podporujeme

  • Cambridgeská konference o střední Evropě zapojuje do řešení středoevropských témat a problémů odborné a akademické kapacity nejvyšší mezinárodní úrovně
  • Cambridge University Czech & Slovak Society představuje v akademické sféře spojení České republiky s jednou z nejuznávanějších univerzit světa
  • společnost zprostředkuje českým a slovenským uchazečům o studium v Cambridge možnost seznámit se dopředu se zdejším akademickým prostředím, a zvyšuje tak jejich šance na přijetí

O projektu

Cambridge University Czech & Slovak Society (Česká a slovenská společnost při Univerzitě v Cambridge) je sdružení českých a slovenských studentů při jedné ze dvou nejslavnějších anglických univerzit. Jeho hlavním cílem je vytvářet prostor pro diskusi o české a slovenské kultuře a historii, do které se zapojují jak Češi a Slováci působící na univerzitě v Cambridge, tak další příslušníci místní akademické komunity se zájmem o střední Evropu. Společnost pořádá řadu společenských, kulturních a akademických akcí, včetně promítání filmů, vědeckých přednášek a konferencí.

Hlavním předmětem nadační podpory je Cambridge Central European Conference (Cambrigeská konference o střední Evropě), platforma, která si od roku 2018 klade za cíl zvýšit zájem o region střední Evropy v rámci akademické komunity i mimo ni, upozornit na historické i současné problémy a podpořit výzkum v oblasti regionálních studií mezi zaměstnanci a studenty univerzity. Zároveň představuje pro české a slovenské studenty univerzity příležitost aktivně se podílet na hledání řešení výzev, které stojí před středoevropským regionem, prostřednictvím zapojení relevantních aktérů a svých odborných znalostí získaných během studia. Velký úspěch zaznamenala historicky první konference o Pražském jaru a jeho dědictví, uspořádaná v dubnu 2018, která v obdobném duchu pokračovala i v letech 2019 (Transformace po roce 1989 a historická paměť) a 2021 (Akademické a diplomatické kulaté stoly). Letošní konference, pořádaná v polovině března, se zabývala regionálním rozvojem ve střední Evropě.

Druhou aktivitou společnosti je program Experience Cambridge, který každoročně umožňuje osmi až deseti studentům z České republiky a Slovenska v předposledním ročníku střední školy poznat akademické prostředí Univerzity v Cambridge. Během týdenního programu mají možnost navštěvovat přednášky a výuku a také stínovat současné studenty univerzity při jejich mimoškolních aktivitách. Cílem je pomoci jim směřovat jejich akademické i neakademické zájmy tak, aby měli jako potenciální uchazeči o studium na Univerzitě v Cambridge lepší výchozí pozici.

Dar Nadace PPF pokrývá především nezbytné náklady spojené s organizací a logistikou obou aktivit.