Bobří srub: nová skautská klubovna v Háji ve Slezsku

Logo 2. oddílu Bobrů skautského střediska Ostrá hůrka Háj ve Slezku

2. oddíl Bobrů, skautské středisko Ostrá hůrka

10/10/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Stavba skautské klubovny v Háji ve Slezsku
Stavba skautské klubovny v Háji ve Slezsku
Logo 2. oddílu Bobrů skautského střediska Ostrá hůrka Háj ve Slezku

2. oddíl Bobrů, skautské středisko Ostrá hůrka

10/10/2021

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Háječtí skauti z 2. oddílu Bobrů už od roku 2018 hledají cestu, jak si zařídit vyhovující místo pro schůzky a oddílové rady. Od původního plánu zrekonstruovat padesát let starou klubovnu, který se nakonec ukázal jako nereálný, došli až ke stavbě nového klasického dřevěného srubu. A protože od plánů rychle přešli k činům, bude Bobří srub stát už na konci tohoto roku.

Příjemce daru

Junák – český skaut, středisko Ostrá hůrka Háj ve Slezsku

Datum podpory

říjen 2021

Proč podporujeme

  • zájem o skauting v Háji ve Slezsku roste stejně jako v mnoha jiných skautských střediscích a stará klubovna ze 60. let už kapacitně ani technicky nevyhovovala současným nárokům
  • skauti si naprostou většinu práce zajišťují sami nebo s pomocí dobrovolníků z okolí
  • háječtí skauti se pravidelně zapojují do regionálních a obecních akcí, a přispívají tak k lepšímu komunitnímu životu

O projektu

Skauti z Háje v Slezsku se rozhodli vlastnoručně postavit dřevěný srub, který bude sloužit jako nová klubovna pro pravidelnou oddílovou činnost. Původní dřevěná klubovna z roku 1968 už po mnoha stránkách nevyhovovala, a tak ji museli zbourat. Stavbu Bobřího srubu plánují s přestávkami od roku 2018, a když se jim letos v březnu povedlo získat stavební povolení, pustili se do práce. Odborné činnosti, které nezvládnou vlastními silami, nechávají na profesionálech, ale všechno ostatní se snaží zajistit ve volném čase sami za přispění členů oddílu a dobrovolníků z okolí, kterých už se na stavbě vystřídalo kolem pětačtyřiceti. Celý projekt tak má i výrazný komunitní rozměr.

Nová klubovna poskytne po celý rok několikrát týdně místo pro schůzky dětí, oddílové rady, schůzky oldskautů, ale také zázemí pro pořádání závodů nebo příležitostné akce spřátelených spolků a organizací.

2. oddíl Bobrů, který je součástí skautského střediska Ostrá hůrka, má asi šedesát členů. Zhruba polovinu tvoří děti, zbytek jsou dospělí a oldskauti. Kromě tradičních skautských činností, jako jsou schůzky, výpravy nebo tábory, se dlouhodobě podílejí na obecních akcích. Ve spolupráci s místními sokoly a hasiči se například zapojili do akce Ukliďme Česko a podílejí se na přípravě dnů obce nebo místní drakiády.

Původně háječtí skauti plánovali před zimou stavbu srubu zakonzervovat a její dokončení odložit, než se jim podaří získat dostatek finančních prostředků. Díky podpoře Nadace PPF ale nakonec zvládnou novou klubovnu dostavět z velké části ještě letos.