Ateliér radostné tvorby (A.R.T.) a galerie Art brut Praha

Logo Ateliéru radostné tvorby

Ateliér radostné tvorby

5/3/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Umělci při práci v Ateliéru radostné tvorby
Umělci při práci v Ateliéru radostné tvorby
Logo Ateliéru radostné tvorby

Ateliér radostné tvorby

5/3/2024

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Nezařaditelní a nestandardní – a většinovou společností často nepochopení, podceňovaní, nebo dokonce odmítaní. Ateliér radostné tvorby vytváří prostor pro výtvarné umělce s mentálním hendikepem nebo chronickým psychiatrickým onemocněním zařazovaným do oblasti art brut.

Příjemce daru

ALTÁN ART

Datum podpory

listopad 2023

Proč podporujeme

  • český art brut má ve světě jméno, ale doma zůstává stranou zájmu
  • projekt usiluje o to, aby se i u nás kulturní vnímání art brut dostalo na evropskou úroveň, tedy aby tato tvorba získala svébytné postavení v rámci výtvarného umění
  • smyslem nadační podpory je také umožnit projektu rozvíjet se a profesionalizovat, a nejen udržovat současnou podobu omezenou výší provozních prostředků, které zatím dostačují pouze díky práci dobrovolníků či neadekvátně nízkým personálním nákladům
  • projekt má v České republice ojedinělý cíl vytvářet prostředí pro tvorbu a prezentaci výtvarníků s mentálním handicapem a duševním onemocněním

O projektu

A.R.T. je výběrový kreativní ateliér nabízející již deset let uplatnění lidem, kteří jsou v běžném životě znevýhodněni mentálním handicapem nebo duševním onemocněním, zároveň jsou však obdařeni jedinečným výtvarným nadáním. V inspirativním, svobodném a přátelském prostředí Ateliéru radostné tvorby v profesionálních výtvarných podmínkách vzniká svébytná tvorba, oceňovaná odbornou i laickou veřejností.

A.R.T. nemá funkci arte-terapeutického ateliéru. Výtvarní asistenti přispívají tvůrcům radou a podporou, ale tvůrčí proces neovlivňují v žádné jeho fázi. Výtvarníci jsou v A.R.T. svébytnými umělci s absolutní svobodou jak výtvarnou, tak v chápání světa dle svého.

Ateliér je svým charakterem v České republice ojedinělý a svým pojetím se zařazuje mezi významné evropské kreativní ateliéry typu HPCA v Mnichově či Googing ve Vídni. Vyhledává tvůrce, kteří mají osobitý výtvarný jazyk, nesnaží se napodobovat předlohy, čerpají z vlastní imaginace a vytvářejí originální díla, jež svým charakterem naplňují podstatu „art brut“.

V roce 2022 vznikla v Praze při kostele sv. Václava na Zderaze, poblíž Tančícího domu, galerie Art brut Praha věnovaná především umění art brut. Ambiciózní výstavní program mapující české art brut společně s pravidelnými středečními pořady současného umění vytváří v Praze nové, svou rozlohou malé, ale svébytné kulturní centrum. Galerie pravidelně prezentuje i tvorbu výtvarníků A.R.T.