Aspen Institute CE: podpora talentovaných mladých lídrů

Aspen Institute CE leaf symbol

Aspen Institute CE

13/11/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Aspen Institute CE Young Leaders Program
Aspen Institute CE Young Leaders Program
Aspen Institute CE leaf symbol

Aspen Institute CE

13/11/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Demokratická společnost, kritická diskuze o společenských a politických otázkách a otevřený dialog založený na respektu k ostatním. Z těchto hodnot vychází ve svých aktivitách instituce, která v České republice pořádá konference a semináře s účastí významných světových osobností stejně jako programy pro mladé lídry ze středoevropského regionu. Jejich absolventům následně umožňuje čerpat inspiraci v zahraničí a přinášet ji zpět do svých zemí.

Příjemce daru

Aspen Institute Central Europe

Datum podpory

srpen 2023

Proč podporujeme

  • Aspen Institute CE staví své aktivity na hodnotách, které sdílí s Nadací PPF: demokratické společnosti, otevřeném dialogu založeném na respektu, podpoře českého talentu a mezinárodním sdílení know-how
  • Aspen Young Leaders Program se zaměřuje na rozvoj talentu mladých lídrů ze středoevropského regionu a jeho absolventi získávají možnost účastnit se zahraničních konferencí, seminářů a dalších obohacujících setkání
  • přináší do středoevropského regionu zkušenosti a inspiraci ze světa
  • propojuje mladé lídry napříč sektory

O projektu

Aspen Institute Central Europe (AICE) je nezávislá platforma, která zprostředkovává mezioborovou a regionální spolupráci a vytváří prostředí a podmínky pro kritickou diskuzi o aktuálních politických a společenských otázkách. Podporuje otevřenou společnost, rozvoj demokratických hodnot a zapojení talentovaných mladých lídrů do těchto diskuzí i veřejného života.

AICE se snaží posílit vedení založené na hodnotách s přesvědčením, že je nezbytné pro svobodnou a spravedlivou společnost. Jeho dlouhodobými programovými prioritami jsou hodnotově orientovaný leadership, vzdělávání a pozitivní dopad inovací na společnost, transatlantické vztahy a efektivita státní správy.

Instituce dlouhodobě buduje síť výjimečných mladých lídrů s potenciálem v budoucnu vést a směřovat středoevropský region. Jedná se především o absolventy programu Aspen Young Leaders, kterého se dvakrát ročně účastní 35 lidí ze střední Evropy napříč sektory (veřejný, ziskový i neziskový sektor, zástupci z umění, sportu i akademie). Je koncipován tak, aby jim umožnil vystoupit z každodenní rutiny a zamyslet se nad různými aspekty hodnotově orientovaného leadershipu a hledat inspiraci a zkušenosti mezi sebou i v zahraničí. 

V dlouhodobé perspektivě je pak cílem motivovat absolventy programu, aby přispívali k otevřené demokratické společnosti a jejímu posilování proti manipulaci a dezinformacím a aby rozvíjeli otevřený a respektující dialog napříč sektory. Absolventi, kterých je v současné době přes čtyři stovky, se stávají součástí networku Aspen Institute, v rámci kterého instituce podporuje další rozvoj spolupráce a vzdělávání. Zejména jim pak otevírá unikátní možnost účastnit se dalších inspirativních seminářů, konferencí a setkání pořádaných ostatními aspenskými pobočkami po celém světě a přivážet inspiraci zpět do České republiky, respektive středoevropského regionu.

Aspen Institute Central Europe zároveň v České republice pořádá mezinárodní fóra, debaty a konference, na které zve inspirativní řečníky a leadery ze zahraničí, aby sdíleli své zkušenosti a know-how s místním publikem.