#annaismissing: film a seriál v rámci projektu na podporu digitálního „well-beingu“ a on-line bezpečí dětí

Fameplay logo

Fameplay

26/6/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Alexandra Vostrejžová ve filmu #annaismissing
Alexandra Vostrejžová ve filmu #annaismissing
Fameplay logo

Fameplay

26/6/2023

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Tvůrci úspěšného seriálu #martyisdead, který měl velký ohlas nejen v Česku, ale také v zahraničí a byl prvním českým dílem, jež získalo cenu Emmy, chystají pokračování s názvem #annaismissing. Ve filmu a seriálu hraje znovu klíčovou roli téma rizik, která hrozí v on-line světě.

Příjemce daru

Czech Video Center

Datum podpory

květen 2023

Proč podporujeme

  • digitální well-being a on-line bezpečí zejména dětí vnímáme jako velmi akutní a celospolečensky důležité téma
  • tvůrci filmu a seriálu #annaismissing už mají na kontě mimořádně úspěšný seriál #martyisdead, který se zabýval podobným tématem – mají tak v této oblasti bohaté zkušenosti

O projektu

Film a seriál #annaismissing, který se v kinech a na obrazovkách objeví v druhé polovině tohoto roku, vychází z reálných případů dětí ohrožených neznámými útočníky v on-line prostředí a následně i v životě. Seriál #martyisdead z dílny stejných tvůrců se snažil poukázat na nástrahy virtuální komunikace, přispět k celospolečenské diskuzi o nich a upozornit na to, jak důležité je před potenciálními riziky varovat a jak neadekvátní postihy hrozí internetovým predátorům. Volně navazující série #annaismissing chce téma on-line bezpečnosti dál rozvíjet a dalšími doprovodnými materiály přispět například i k úpravě zákonů, které třeba neumožňují uložit doživotní zákaz práce s dětmi nebo udílejí velmi nízké tresty.

#annaismissing se stane jedním z komunikačních nástrojů dlouhodobějšího projektu, v rámci kterého se bude řada aktivit Nadace PPF, Nadace O2, ale i televizí Voyo a TV Nova věnovat prevenci rizik v on-line světě a vzdělávání dětí i jejich rodičů v oblasti digitální bezpečnosti a wellbeingu. Cílem je upozornit na problematiku širokou veřejnost, protože se týká každého z nás.

Základním kamenem celého projektu je unikátní výzkum s názvem Děti on-line. Když rodič netuší… Ten pro společnost O2, jež se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě prostřednictvím Nadace O2 a jejího programu O2 Chytrá škola, prováděla výzkumná agentura NMS Market Research. Zúčastnilo se ho téměř 5 000 respondentů – dětí od 8 do 15 let, dospělých i rodičů dětí – a jeho cílem bylo zjistit, jak rodiče dohlížejí na chování svých dětí v on-line světě, jak děti v tomto prostředí tráví svůj čas a zda sdílí s rodiči to, na jaká rizika tam narážejí. Zároveň mapoval i pocit štěstí dětí, jaký vliv na něj má čas strávený na mobilním telefonu nebo zájem rodičů o to, čím se děti v on-line světě baví.

Výzkum ukázal v komplexním pohledu velice zajímavá čísla. Zjistil například, že 11 % dětí tráví na mobilu více než 6 hodin denně, zatímco průměr jsou jen 3 a půl hodiny. Téměř 40 % dětí uvedlo, že jsou na internetu v kontaktu s někým, koho vůbec neznají. Šest z deseti dětí si do postele bere telefon, přestože jim to osm z deseti rodičů zakazuje. Téměř každé 4. dítě ve věku 8–15 let se chová na internetu rizikově, to je v České republice asi 170 000 dětí. S kyberšikanou se setkalo každé 5. dítě, ve školní třídě o 30 dětech tak najdeme v průměru 6 dětí s touto zkušeností. Zajímavé je i zjištění, že sportující děti jsou dvakrát šťastnější než ty, které sportují málo nebo vůbec.

Z médií